ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน

co2smokeค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 เฉลี่ยทั่วโลกใน ค.ศ. ๒๐๑๔ คงที่จากปีก่อน ถือเป็นข่าวน่ายินดีครั้งแรกในรอบ ๔ ทศวรรษ

องค์การพลังงานระหว่างประเทศ หรือไออีเอ (International Energy Agency – IEA) เผยแพร่ข่าวว่า ก่อนนี้ค่าการปล่อยก๊าซตัวการสำคัญของภาวะโลกร้อนเคยลดลงเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๐, ๑๙๙๒ และ ๒๐๐๙ แต่นั่นเกิดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ซึ่งต่างจาก ค.ศ. ๒๐๑๔ ที่เศรษฐกิจทั่วโลกขยายตัว ๓ เปอร์เซ็นต์ ทว่าค่าการปล่อย CO2 ยังใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า (ค.ศ. ๒๐๑๓) คือ ๓๒.๓ ล้านตัน

วิเคราะห์ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ค่าการปล่อย CO2 คงที่เกิดจากหลายประเทศเริ่มลดเชื้อเพลิงฟอสซิล พัฒนาและใช้พลังงานหมุนเวียน ยกตัวอย่างจีนหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ รวมทั้งลดการใช้ถ่านหินลง ๒.๙ เปอร์เซ็นต์ ทว่าเศรษฐกิจจีนกลับโตขึ้นถึง ๗.๔ เปอร์เซ็นต์

ที่ยุโรปก็เน้นการพัฒนาและลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน  ขณะสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๐ ก็ประกาศปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินไปแล้วทั้งสิ้น ๑๘๗ โรง •

ภาพจาก – http://www.earthyreport.com/site/wp-content/uploads/2011/10/smokestack.jpg