6 ตุลาคม 2519 เราไม่ลืม

Oct 5, 2016 
2


คลิกเพื่ออ่าน

6 ตุลา 19 คือเหตุการณ์ที่ทำลายความเชื่อที่ปลูกฝังกันมานาน
ว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการประนีประนอม

ไม่มีเหตุการณ์ใดอีกแล้วในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ที่จะเทียบเคียงได้ในแง่ความรุนแรงและอัปยศอดสู

ในวาระ 40 ปี ขอชวนทุกท่านกลับมาอ่านและทบทวน
“บทเรียนประวัติศาสตร์ที่หลายคนอยากลืม”

จากนิตยสารสารคดีฉบับที่ 140 เดือนตุลาคม 2539
ที่นิตยสารสารคดีจัดทำขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว

บทเรียนที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อ และแพงเกินกว่าใครจะละเลย
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
Previous Article
5 ตุลาคม
Next Article
6 ตุลาคมYou might also likeRelated Post

More Story
5 ตุลาคม 5 ตุลาคม พ.ศ. 2420 - หัวหน้าโจเซฟ (Chief Joseph) ชาวอินเดียนแดงเผ่า...