Click here to visit the Website

Sorry, your browser doesn't support Java.
มิถุนายน ๒๕๔๓ สำนักพิมพ์ สารคดี โทร ๒๘๑๖๒๘๐-๒, ๒๘๑๖๑๑๐
ไอน์สไตน์ผู้พลิกจักรวาล โดย ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล (คลิกดูหน้าปกหนังสือ)

ไอน์สไตน์ในวัย ๗๔ ปี (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)

(คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)

ระเบิดนิวเคลียร์ Fat Man ซึ่งทิ้งลงเมืองนางาซากิ (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)
ไอน์สไตน์ ผู้พลิกจักรวาล

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เขาคือบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๐ มีหนังสือบันทึกถึงเรื่องราว และทฤษฎีต่างๆ ในหลายภาษา

กับมิเลวา มาริก ภรรยาคนแรก (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)กับเอลซา ลอเวนทัล ภรรยาคนที่ ๒ (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)

ไอน์สไตน์ผู้พลิกจักรวาล
โดย ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สารคดี เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวของไอน์สไตน์ในหลายแง่มุม

บ้านไอน์สไตน์ เลขที่ ๑๒๒ ถนนเมอเซอร์ เมืองปรินซ์ตัน (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)

หนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณได้ทราบถึง
- ไอน์สไตน์กับโลกทัศน์
- งานเขียนของไอน์สไตน์
- ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัลโนเบลปี ๒๔๖๔
- ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก การเครื่อนที่แบบบราวเนียน นิเคลียร์และปรมาณู
- ความรักดนตรีของไอน์สไตน์
การได้รับเชิญเป็นประธานาธิบดี ของอิสราเอล
- ความสุขของไอน์สไตน์คืออะไร และเขาต้องการอะไรในชีวิต
บั้นปลายชีวิตกับการรณรงค์เพื่อสันติภาพของโลก
- และข้อมูลพิสูจน์ว่าสมองของไอน์สไตน์แตกต่างจากคนทั่วไป

  • หนังสือขนาด ๑๑๒ หน้า
ราคา ๙๕ บาท (สมาชิก ๘๕ บาท)

อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ | นก
ตำนานนักเดินทาง เปิดบันทึกโลกตะวันออก
๑๐๘ ซองคำถาม | อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว | นกในเมืองไทย | ภูเก็ต


หนังสือทุกเล่ม มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์สารคดี
๒๘-๓๐ ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๒๘๑-๖๑๑๐ และ ๒๘๑-๖๒๔๐-๒ โทรสาร ๒๘๒-๗๐๐๓
เช็คหรือธนาณัติ สั่งจ่ายบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ปท. วังเทวะเวสม์


[email protected]

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สั่งซื้อหนังสือ ]

สำนักพิมพ์ สารคดี