เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์: ประพันธ์
จำนงค์ ศรีนวล: ภาพ

flower

@ เรื่อรายพรายแพรวแก้วเกสร
ลอออ่อนอ่อนอ่อนละอองอบ
สุคนธรสเร้า รบเร้ารบ
ค่อยประคบประคองชื่นเมื่อลมชาย

@ ละกลีบราวดาวไขแสงพรายพริ้ง
เจ้าเกาะกิ่งฟ้าสูงจูงใจหาย
ละใบแบ่งแจงใบกรุยกรายกราย
ราวจะร่ายรำเริงระเริงรำ

@ แม่ฟ้าหว่านดาวสะพรั่งดาว
เมฆขาวคลี่ค่ำเมื่อคืนค่ำ
โคมเดือนไขโคมประคำคำ
ร่วงน้ำตาพราวพะพรายพราว

@ หยาดน้ำค้างหญ้าทุกยอดหญ้า
บอกข่าวจากฟ้าเวหาหาว
ดอกฟ้าสาธยายนิยายยาว
ฤาดอกไข่ดาวบอกข่าวใด