" /> จากบรรณาธิการ ฉบับ 242 - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]

จากบรรณาธิการ ฉบับ 242

พฤษภาคม 14, 2005 
1


หากถาม “ซองคำถาม” ว่า ศาสนาใดมีผู้นับถือมากที่สุดในโลก

คำตอบที่จะได้ก็คือ ศาสนาคริสต์ ซึ่งทั่วโลกมีผู้นับถือประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านคน รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม ๑,๒๐๐ ล้านคน ฮินดู ๘๖๕ ล้านคน และพุทธศาสนา ๓๖๐ ล้านคน

ศาสนาคริสต์ยังแบ่งออกเป็นหลายนิกาย แต่นิกายที่มีผู้นับถือมากที่สุดก็คือ นิกายโรมันคาทอลิก ทั่วโลกมีผู้นับถือนิกายนี้ประมาณ ๙๐๐ ล้านคน ส่วนประเทศไทย มีผู้นับถือนิกายโรมันคาทอลิกประมาณ ๒ แสนคน

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๒.๓๗ น. ตามเวลาในประเทศไทย หรือวันที่ ๒ เมษายน เวลา ๐๙.๓๗ น. ตามเวลาในประเทศอิตาลี สำนักวาติกันได้ออกแถลงการณ์ว่า สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ ๒ ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก สิ้นพระชนม์แล้ว หลังจากที่ทรงเจ็บป่วยมาเป็นเวลานาน รวมพระชนมพรรษาได้ ๘๔ พรรษา

สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ ๒ ทรงเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาหรือโป๊ปพระองค์แรกในรอบหลายร้อยปีของชาวคาทอลิกที่ไม่ได้เป็นชาวอิตาลี หากเป็นชาวโปแลนด์

ผมเองแม้จะเป็นชาวพุทธ แต่ก็คุ้นเคยกับชาวคริสต์เป็นอย่างดี เนื่องจากเคยศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โรงเรียนคาทอลิกซึ่งก่อตั้งโดยคุณพ่อกอลอมเบต์ บาทหลวงชาวฝรั่งเศส ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเผยแผ่คริสต์ศาสนาเมื่อ ๑๒๐ ปีก่อน

ผมซึมซับความเป็นคาทอลิกถึง ๑๒ ปี ตั้งแต่ชั้น ป. ๑-ม.ศ. ๕ มีกิจวัตรประจำวันต้องเข้าแถวสวดมนต์ก่อนและหลังเลิกเรียน บางวันก็ได้เรียนประวัติของพระเยซูในชั้นเรียน บางวันก็เดินข้ามฟากไปเข้าโบสถ์อัสสัมชัญฟังบาทหลวงเทศน์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในพิธีมิสซา พอถึงวันคริสต์มาส ผมในฐานะนักเป่าคลาริเน็ตประจำวงดุริยางค์ของโรงเรียน ก็นั่งบรรเลงเพลงคริสต์มาสขับกล่อมผู้คนในงานที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นทุกปี

แต่เหตุการณ์ที่ผมจำได้แม่นยำที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ก็คือช่วงเวลาที่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ ๒ เสด็จมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗

ภาพที่สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จลงจากเครื่องบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และทรงก้มลงจูบแผ่นดินไทย ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้คนมาจนวันนี้

หลังจากเสด็จถึงประเทศไทย ในบ่ายวันนั้นก็ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีมหาบูชามิสซาที่สนามศุภชลาศัย โดยมีคริสตชนชาวไทยเกือบ ๕ หมื่นคนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ผมเองเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดสมเด็จพระสันตะปาปา เนื่องจากเวลานั้นแม้จะจบการศึกษาไปแล้ว แต่ทางโรงเรียนได้เรียกตัวให้มาช่วยเล่นดนตรีในวงดุริยางค์ของอัสสัมชัญซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นวงบรรเลงในงานมหาบูชามิสซาครั้งประวัติศาสตร์กลางสนามศุภฯ

บ่ายวันที่ ๑๐ พฤษภาคมนั้น เป็นวันที่ผมไม่อาจลืม ผมไม่คิดมาก่อนเลยว่า ตำแหน่งของวงดนตรีจะทำให้ผมยืนอยู่ห่างจากสมเด็จพระสันตะปาปาไม่กี่สิบเมตร ผมได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ท่านอย่างชัดเจน ขณะนั้นทรงมีพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา พระวรกายท้วมอยู่ในชุดเสื้อคลุมสีขาว ดูอบอุ่นและอ่อนโยน ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวลให้แก่ทุกคนตลอดเวลา

ผู้คนร่วม ๕ หมื่นคนในเวลานั้นยิ้มอย่างปลื้มใจในความเป็นกันเองของพระองค์ เมื่อทรงกล่าวนำสวดในพิธีมหาบูชามิสซาเป็นภาษาไทยว่า “ขอถวายพระพรแด่พระเป็นเจ้า”

สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ ๒ ทรงเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลก ทรงออกเดินทางตลอดเวลาเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ที่ประสบเคราะห์กรรมจากสงครามและโรคภัย โดยเฉพาะในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา แม้ในช่วงที่ทรงชราภาพมากแล้วก็ตาม

สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ ๒ ทรงอยู่กับชาวคริสต์มายาวนานเป็นเวลาถึง ๒๖ ปี จนเรียกได้ว่าพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของโป๊ปไปแล้ว เมื่อใดที่เรานึกถึงประมุขของชาวโรมันคาทอลิก พระพักตร์อันอบอุ่นของพระองค์ก็ลอยมาทันที

วันที่พระองค์จากไป แม้เราจะไม่ได้เป็นชาวคริสต์แต่ก็อดใจหายไม่ได้

พระสันตะปาปาทรงเขียนบันทึกครั้งสุดท้ายไว้ก่อนสิ้นพระชนม์ไม่นานว่า “ข้าฯ มีความสุข พวกท่านทั้งหลายควรยินดีด้วยเช่นกัน ขอผองเราร่วมสวดเพื่อหฤหรรษ์เถิด”

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
บรรณาธิการบริหาร
vanchaitan@yahoo.com

โมเดิร์นไนน์การ์ตูนร่วมกับกลุ่มปตท. เชิญน้องๆ อายุ 5 -15 ปี ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “โมเดิร์นไนน์การ์ตูนร่วมอนุรักษ์พลังงาน”ชิงรางวัลทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่นเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2555http://youtu.be/5eurcaEazYs

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด : แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
กลุ่มระดับอายุ 5 -7 ปี
กลุ่มระดับอายุ 8-10 ปี
กลุ่มระดับอายุ 11-15 ปี

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน :
พิจารณาจากการแสดงออกของผลงาน คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, พัฒนาการทางด้านศิลปะ, ลักษณะการแสดงออกทาง รูปแบบ เนื้อหา และการสื่อความหมายที่เด่นชัด – ใช้กระดาษอะไรก็ได้ มีขนาด A4 วาดภาพและระบายสีด้วยตนเอง โดยภาพวาดนั้นจะต้องมีภาพน้องไนน์โดยภาพสื่อความหมายตามหัวข้อ “โมเดิร์นไนน์การ์ตูนร่วมอนุรักษ์พลังงาน” สามารถใช้สีประเภทใดก็ได้ตามความถนัด ส่งผลงานภาพวาดได้มากกว่า 1 ภาพ และไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง
ระบุชื่อ – นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของน้องเจ้าของผลงาน และชื่อผู้ให้การสนับสนุนหรือชื่อผู้ปกครอง พร้อมหมายเลยโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับอย่างละเอียด
ส่งผลงานมาที่ รายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของบมจ.อสมท
ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดภาพจะได้ออกอากาศในในรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัล จะต้องผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการในรอบที่ 1 เท่านั้น
พนักงานและครอบครัวของ บมจ. อสมท และ บมจ. ปตท. ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รอบที่ 1 ผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมดคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกเพื่อเข้ารอบแรก 90 คน แบ่งเป็น3 ระดับ
กลุ่มระดับอายุ 5-7 ปี จำนวน 30 คน
กลุ่มระดับอายุ 8-10 ปี จำนวน 30 คน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 90 คนจะได้รับของที่ระลึกสุดน่ารักจาก ปตท.
ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานได้ดีเยี่ยมและกรรมการตัดสินให้ชนะเลิศทั้ง 3 ระดับๆละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ร่วมทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น รางวัลละ 2 ที่นั่ง (ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
คำตัดสินคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอแสดงความนับถือ
งามเกศ ทาสาลี
เจ้าหน้าที่กิจกรรมและสื่อสารการตลาด บมจ.อสมท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :02-2016600,0870621569
Email: ngamket.ta@mcot.net,d.ngamket@gmail.com

พาฝัน หน่อแก้ว: เรื่องพุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์ : ภาพ ผลงานจากค่ายสารดดีครั้งที่ 15 สุสานคอนเซ็ปชัญ ตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารและบ้านของชุมชนในละแวกนั้น ท่ามกลางการไหลผ่านของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้ไหลแบ่งแยกกรุงเทพมหานครออกเป็นสองฟาก ระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร เปรียบเสมือนสายน้ำเส้นนี้ได้ทำหน้าที่คล้ายกับอนุสรณ์ แสดงให้เห็นถึงการไหลรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ชุมชนสามเสนมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนสามเสน
เรื่อง : ณัฐณิชา เทพสำเริงภาพ : ดีนี่ จันทร์เทียน จรรยางามผลงานจากนักเรียนโครงการ "ทำ ก่อน ฝัน The Dream Explorers รุ่น
โดย คำข้าว "สะมาริตัน" หรือ "สะมาเรีย" ซึ่งมักถูกใช้เป็นชื่อของสมาคม คลินิก บ้านพักผู้ยากไร้ในที่ต่าง ๆ นี้ มาจากเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ไบเบิล เป็นเรื่องที่พระเยซูทรงตรัสเล่า เพื่อตอบคำถามที่ว่า ใครกันบ้างที่ควรถือว่าเป็น "เพื่อนบ้าน"


ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

พาฝัน หน่อแก้ว: เรื่องพุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์ : ภาพ ผลงานจากค่ายสารดดีครั้งที่ 15 สุสานคอนเซ็ปชัญ ตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารและบ้านของชุมชนในละแวกนั้น ท่ามกลางการไหลผ่านของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้ไหลแบ่งแยกกรุงเทพมหานครออกเป็นสองฟาก ระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร เปรียบเสมือนสายน้ำเส้นนี้ได้ทำหน้าที่คล้ายกับอนุสรณ์ แสดงให้เห็นถึงการไหลรวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ชุมชนสามเสนมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนสามเสน
เรื่อง : ณัฐณิชา เทพสำเริงภาพ : ดีนี่ จันทร์เทียน จรรยางามผลงานจากนักเรียนโครงการ "ทำ ก่อน ฝัน The Dream Explorers รุ่น
โดย คำข้าว "สะมาริตัน" หรือ "สะมาเรีย" ซึ่งมักถูกใช้เป็นชื่อของสมาคม คลินิก บ้านพักผู้ยากไร้ในที่ต่าง ๆ นี้ มาจากเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ไบเบิล เป็นเรื่องที่พระเยซูทรงตรัสเล่า เพื่อตอบคำถามที่ว่า ใครกันบ้างที่ควรถือว่าเป็น "เพื่อนบ้าน"