" /> ผลงานคัดสรรโครงการค่ายนักเขียนสารคดีสะท้อนปัญหาสังคม ครั้งที่ ๒ : หอพัก ชีวิตอิสระบนเส้นด้ายของสิงห์ขี้ยา - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]