" /> เกร็ดข่าว - อยุธยา มรดกโลกในภาวะอันตราย ? - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]