" /> ฉบับที่ ๒๔๗ กันยายน ๒๕๔๘ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]