" /> ฉบับที่ ๒๖๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]