วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ : สัมภาษณ์ / บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช : ถ่ายภาพ

interview1

หากไล่เรียงรายชื่อชายหาดงามในเมืองไทยที่รอดพ้นจากพายุการท่องเที่ยวมาได้ ชื่อหาดทุ่งวัวแล่นน่าจะติดโผเป็นหนึ่งในจำนวนหาดน้อยแห่งนั้น

ใครที่เคยมาเยือนที่นี่คงสัมผัสได้ถึงความสงบเงียบเรียบง่าย หาดทรายสีนวลสะอาดตายังเต็มไปด้วยผักบุ้งทะเลและพืชชายหาดชนิดอื่นๆ ริมหาดไม่มีแม่ค้าขายของ ไม่มีอาคารสูงตั้งตระหง่านประชิดติดหาด ในทะเลไม่มีสปีดโบต บานาน่าโบต มาแล่นโต้คลื่นขวักไขว่ กระทั่งบางคนอาจเผลอนึกไปว่านี่เป็นชายหาดไกลปืนเที่ยงที่ยังไม่มีใครเข้าถึง

คงมีน้อยคนที่จะรู้ว่า ๒๐ กว่าปีก่อน สมัยที่การดำน้ำยังไม่บูมอย่างทุกวันนี้ บังกะโลเล็กๆ บนหาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เคยเป็นจุดนัดพบสำคัญของบรรดานักดำน้ำรุ่นแรกๆ ของเมืองไทย ก่อนจะมุ่งหน้าไปท่องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ไม่ว่าจะในทะเลชุมพร หรือข้ามไปเที่ยวเกาะเต่า และถึงวันนี้ บนชายหาดเงียบสงบที่ดูไม่ต่างไปจากวันวาน ก็ยังคงเป็นที่มั่นสำคัญของ “ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ต”—รีสอร์ตระดับสามดาวที่เติบโตจากบังกะโลเล็กๆ หลังนั้น ทั้งยังคงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติเช่นที่เคยเป็นมา

รีสอร์ตที่เติบใหญ่ตามวันเวลา ไม่ได้ทำให้สภาพธรรมชาติของหาดทุ่งวัวแล่นแปรเปลี่ยนไป อาคารที่พักสูงสามชั้นซ่อนตัวอยู่ภายใต้แมกไม้ร่มรื่น อยู่ลึกเข้าไปจากชายหาด รายรอบอาคารคือบ่อน้ำใหญ่น้อยที่เต็มไปด้วยพืชน้ำชนิดต่างๆ ดูเผินๆ คล้ายสวนน้ำที่ถูกตกแต่งไว้อย่างงดงาม จนแทบไม่อยากเชื่อว่านี่คือบ่อบำบัดน้ำเสีย …ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนฐานคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีมานับแต่ครั้งบุกเบิกรีสอร์ตแห่งนี้

แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาและอาจแปลกตาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือน ก็คือ นาข้าว แปลงปลูกสมุนไพร ผักผลไม้ปลอดสารพิษ ที่มาแทนสวนหย่อมลานตาด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างที่เราจะเห็นตามรีสอร์ตทั่วไป นอกจากนี้ยังมีฟาร์มไก่ โรงเรือนผลิตน้ำยาทำความสะอาด แชมพู สบู่เหลว ฯลฯ โรงผลิตอาหารปลา โรงผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โรงอัดก๊าซ ไปจนถึงเตาเผาถ่าน ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของรีสอร์ตเป็นโรงผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยจุลินทรีย์

ทั้งหมดนี้คือรูปธรรมของการนำเอาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของรีสอร์ต ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ต ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของไทยในปี ๒๕๔๐ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่นๆ จำนวนมาก

ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ต เป็นหนี้แหล่งเงินทุนอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นถึง ๓๐๐ ล้านบาท โดยในช่วงเวลานั้น คุณวริสร รักษ์พันธุ์ หนุ่มวัยยี่สิบกว่าๆ ซึ่งเพิ่งเรียนจบการโรงแรมจากมหาวิทยาลัยรังสิตมาได้ไม่กี่ปี ต้องเข้ามาแบกรับภาระอันหนักหน่วงนี้แทนบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งรีสอร์ตแห่งนี้

เก้าปีผ่านไป วริสรใช้หนี้คืนไปเกือบครึ่งหนึ่ง จากการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ประกอบกับการน้อมนำพระราชดำรัส “พึ่งตนเอง” “ระเบิดจากข้างใน” “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง” ฯลฯ มาเป็นแนวทาง

ทุกวันนี้ ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ต บนหาดทุ่งวัวแล่น นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจอันดับต้นๆ แล้ว จึงยังกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานของผู้คนทั่วประเทศที่สนใจแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

ตามไปดูว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” และถ้อยพระราชดำรัสสั้นๆ ข้างต้น พลิกฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตชีวิต รวมทั้งช่วยให้ก้าวต่อไปของคนคนหนึ่ง ชุมชนชุมชนหนึ่ง มั่นคงแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร