" /> วิดีโอเก็บภาพกิจกรรม "ค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ 7" - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]