ค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่ 7 2554 ค่ายนักเขียนสารคดีแบบต่อเนื่องหนึ่งเดียวในประเทศไทย จับคู่นักเขียนกับช่างภาพเล่าเรื่องผ่านงานสารคดี โดยวิทยากรนักเขียนและช่างภาพมืออาชีพ ได้แก่

– คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร สารคดี
– คุณสกล เกษมพันธุ์ บรรณาธิการภาพนิตยสาร สารคดี
– คุณอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดีรางวัล ศิลปาธร
– คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร สารคดี

พร้อมทั้งวิทยากรประจำค่าย และวิทยากรรับเซิญพิเศษ
อาทิคุณบินหลา สันกาลาคีรี นักเขียนซีไรต์ คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ นักเขียนและช่างภาพดาวรุ่ง ฯลฯ