ขอเชิญชวนเพื่อนห้องน้องพี่ ร่วมโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ช่วยบ้านพิพิธภัณฑ์ฟันฝ่าวิกฤตน้ำท่วม

นำหนังสือมือสอง (หรือมือหนึ่ง !) ที่น่าสนใจไม่จำกัดจำนวน มาร่วมจำหน่ายที่นี่ “ร้านริมขอบฟ้า” วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนร่วมฟื้นฟู “บ้านพิพิธภัณฑ์” ถ.ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.ที่เสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมช่วง เดือน ต.ค.-พ.ย.2554

bb house of museums