bookstorephoto

เชิญส่งภาพถ่ายหัวข้อ “ร้านนี้มี ‘สารคดี'” โดยมีกติกาดังนี้

  • เป็นภาพถ่าย “นิตยสาร สารคดี” บนแผงร้านขายหนังสือ-นิตยสารทั่วไป ไม่จำกัดว่าเป็นร้านเล็ก ร้านใหญ่ ร้านขายตามแผงข้างทาง หรือร้านหนังสือที่มีสาขาทั่วประเทศก็ได้
  • ไม่จำกัดอุปกรณ์และเทคนิค
  • ไม่จำกัดสถานที่ จะกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
  • ไม่จำกัดมุมมอง และการนำเสนอ จะถ่ายร่วมกับเจ้าของร้าน-บุคคลอื่นๆ ถ่ายเฉพาะนิตยสาร ถ่ายสภาพร้าน ใส่แผนที่ ฯลฯ สามารถทำได้ทั้งสิ้นหากช่วยดึงลักษณะเด่นของร้านออกมาได้
  • เขียนคำบรรยายจุดเด่นของทางร้าน บอกเล่าสถานที่คร่าวๆ เช่น สถานที่ใกล้ร้าน, ถนน, จังหวัด และโหลดภาพดังกล่าวมาลงยัง facebook.com/sarakadeemag หรือ อีเมล์ contact@www.sarakadee.com(ระบุหัวข้อ ร้านนี้มี ‘สารคดี’)

หมดเขตส่งภาพครั้งที่สอง 31 กรกฎาคม 2555 ภาพที่ได้รับการพิจารณาว่าโดนใจจากเรา  3 ลำดับแรก จะได้รับหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คจากสำนักพิมพ์ในเครือสารคดี และเสื้อยืดจากนิตยสาร สารคดี

หมดเขตส่งภาพครั้งแรก 30 เมษายน 2555 (ยังอยู่ระหว่างการประกาศ)