" /> 'รงค์ วงษ์สวรรค์ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]