power of energy

(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

สารคดี เชิญชวนประกวดภาพถ่ายประจำปี 2555  ในหัวข้อ

“Power of Human Energy” พลังคนสร้างสรรค์โลก

ให้พลังจากภาพถ่ายของคุณ ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ
เฉลิมฉลองให้ทุกหัวใจคนไทย เชื่อมั่นในพลังของทุกคน

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท
เปิดรับภาพตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555

รายการเจาะใจ ร่วมกับ 50 ปี เชฟรอนประเทศไทย
เฉลิมฉลองพลังคุณ เชื่อมั่น พลังคน

หลักเกณฑ์ :

  1. เป็นภาพถ่ายที่สื่อความหมายในหัวข้อ “Power of Human Energy: พลังคนสร้างสรรค์โลก” โดยต้องสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกแห่งพลังสร้างสรรค์ของผู้คนในสังคม และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
  2. เป็นภาพสีหรือขาวดำ ไม่จำกัดเทคนิค
  3. ส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 5 รูป มีความละเอียดของภาพตั้งแต่ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป โดยต้องอัดขยายภาพบนกระดาษขนาด 8 x 10 นิ้ว พร้อมแนบ CD ใส่ไฟล์ภาพ ส่งมาพร้อมกัน
  4. ด้านหลังของทุกภาพที่อัดขยาย ให้ระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อภาพ, ชื่อ-สกุล ผู้ถ่ายภาพ, ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
  5. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพทั้งหมดจะไม่ส่งคืน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกรุณาเก็บไฟล์ภาพต้นฉบับไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
  6. คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายจะพิจารณาภาพจากผลที่ปรากฏบนภาพอัดขยายเท่านั้น
  7. ถ้าผู้ส่งภาพได้รับหลายรางวัล จะตัดสินให้ได้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. พนักงานของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด, บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด
  9. ภาพที่ได้รับรางวัล บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท ทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์และจำหน่าย
  10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามความเหมาะสม

 

รางวัล :

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิก นิตยสาร สารคดี 2 ปี และเชฟรอนฯ สมทบเงินรางวัลอีก 100,000 บาท เพื่อให้ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 มอบเป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิที่ดำเนินงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่โลก
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิก นิตยสาร สารคดี 2 ปี
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิก นิตยสาร สารคดี 2 ปี
รางวัลชมเชย 12 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิกนิตยสาร สารคดี 2 ปี

ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์เท่านั้น หมดเขตรับภาพวันที่ 20 สิงหาคม 2555
โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ ส่งมาที่ นิตยสาร  สารคดี 28, 30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรือ รายการเจาะใจ 154 ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

และโปรดระบุที่มุมซองว่า โครงการประกวดภาพถ่าย “Power of Human Energy : พลังคนสร้างสรรค์โลก”

ติดตามชมภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกได้ในนิตยสาร สารคดี ตั้งแต่ฉบับเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน เว็บไซต์ : www.sarakadee.com และเฟซบุ๊ก : facebook.com/sarakadeemag

ประกาศผลการตัดสินในเดือนกันยายน 2555 สอบถามรายละเอียดได้ที่นิตยสาร สารคดี  โทร. 0-2281-6110 ต่อ 113