ad bookexpo17 forweb

สารคดีจัดหนัก เมืองโบราณจัดเต็ม

18-28 ตุลาคม 2555

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เวลา 10.00-21.00 น.

บูทสารคดี-เมืองโบราณเพลนนารี่ฮอลล์ A04