เบื้องหลัง Foto Essay ชีวิตติดเกาะของลิงแสม
จาก นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 333 พฤศจิกายน 2555
เรื่องและภาพ โดยบัณฑิต โชติสุวรรณ
ขอขอบคุณเบื้องหลังการถ่ายคลิปจาก คุณบัณฑิต โชติสุวรรณ