sarakadeetalk poster

นิตยสารสารคดี ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนาวงเล็ก บรรยากาศสบายๆ
กับ Sarakadee talk # 1 ในหัวข้อ My ASEAN Hero : ก้าวข้ามความขัดแย้งสู่ประชาคมอาเซียน

ร่วมเสวนาโดย

  • ดุลยภาค ปรีชารัชช์  อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มธ. ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาตร์การเมืองพม่า
  • โซ อ่อง  ตัวแทนประชาชนพม่า Forum Democracy in Burma
  • สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ  อาจารย์พิเศษประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มธ. ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์การเมืองอินโดนีเซีย
  • มรกตวงศ์ ภูมิพลับ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มธ. ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนาม

ดำเนินรายการโดยสุเจน กรรพฤทธิ์  นักเขียนประจำกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี

ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 14.00-16.30 น.
ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งและรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2281-6110 ต่อ 113
อีเมล pr@www.sarakadee.com