" /> ฉบับที่ ๓๔๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]