340special1โกเอ็นก้า ถึงธรรมบนหนทางวิปัสสนา

กว่า ๒๐ ปีมาแล้วที่การปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวทางของท่านโกเอ็นก้าเผยแผ่เข้ามาในเมืองไทย  แต่เป็นที่รับรู้ในหมู่ผู้สนใจธรรมะจำนวนหนึ่ง  ทั้งนี้อาจเพราะข้อธรรมคำสอนของท่านโกเอ็นก้าไม่ได้พิมพ์เผยแพร่โดยทั่วไป แต่เน้นการสอนโดยตรงไปพร้อมกับการพาปฏิบัติ ในหลักสูตร ๑๐ วัน ซึ่งนักเขียนของเราได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติ และเดินทางไปพม่าเพื่อสัมภาษณ์และตามรอยทางการศึกษาและสอนธรรมของท่านโกเอ็นก้า มานำเสนอเป็นสารคดีพิเศษจากปก สารคดี ฉบับนี้ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่มีการนำเสนอเรื่องราวของท่านโกเอ็นก้าอย่างสมบูรณ์รอบด้านมากที่สุด

 

…………………………………..

340special2

จากแคชเมียร์สู่ลาดัก ทางผ่านราวความฝัน

ปี ๒๕๑๗ รัฐบาลอินเดียเปิดลาดักให้เป็นเมืองท่องเที่ยว นับแต่นั้นมา ทุก ๆ ปีกองทัพนักท่องเที่ยวนับแสนจากทุกมุมโลกก็เดินทางมาสัมผัสเมืองในซอกหิมาลัยแห่งนี้  การเดินทางจากแคชเมียร์สู่ลาดักให้ประสบการณ์อันตื่นเต้น จากความงดงามของบรรยากาศเปี่ยมมนต์ขลังของอาณาจักรโบราณ จากภูมิประเทศที่เปรียบเสมือนพื้นผิวดวงจันทร์ เต็มไปด้วยภูผาสูงชันและลี้ลับสุดมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลก เป็นทางผ่านราวความฝันที่อดีต บก.บห.วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ จะขอชวนผู้ที่มีหัวใจนักเดินทางทุกท่านไต่ปีนความสูงระดับอัลไพน์ไปสัมผัสพร้อม ๆ กัน