ขออภัย มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมงานเต็มแล้วครับ

repairoldbook

“ซ่อมได้ : รักษาชีวิตหนังสือที่คุณรัก”
กิจกรรมในวาระครบ ๑๐ ปี ร้านหนังสือริมขอบฟ้า
โดยผู้เชี่ยวชาญ จากกลุ่มสงวนรักษาหนังสือ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.
ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน

ร้านหนังสือริมขอบฟ้า ร้านหนังสือทางเลือกสำหรับคนที่หลงรักประเทศไทย เกิดจากแนวคิด “รู้เรื่องเมืองไทย” ที่ต้องการให้ร้านหนังสือแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือที่มีคุณภาพ สาระเมืองไทยอย่างครบถ้วน ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ไม่ว่าจะนำเสนอในรูปแบบสารคดีหรือวิชาการก็ตาม

ในวาระที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้าครบ ๑๐ ปีในเดือนกรกฎาคมนี้ ทางร้านได้จัดกิจกรรม “ซ่อมได้ : รักษาชีวิตหนังสือที่คุณรัก” เชิญผู้มีใจรักหนังสือทุกท่าน มาเรียนรู้วิธีซ่อมหนังสืออย่างมืออาชีพและการดูแลรักษาหนังสืออย่างถูกวิธี อาทิ หนังสือหายใจได้ ทำอย่างไร หนังสือเปียกน้ำ-หนังสือพองแก้ได้อย่างไร การใช้เข็มฉีดยาซ่อมหนังสือหลุด  ตอบทุกข้อสงสัยบรรยายและสาธิตโดยผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มสงวนรักษาหนังสือ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในเวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

รับฟรี!
หนังสือ “ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์หนังสือทั่วไป”
โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
(มีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)

กำหนดการ
๑๔.๐๐         ลงทะเบียน
๑๔.๓๐         กล่าวเปิดงาน ๑๐ ปี ณ ริมขอบฟ้า โดยคุณจำนงค์  ศรีนวล
ผู้จัดการทั่วไป บริษัทวิริยะธุรกิจ  จำกัด(ผู้ดำเนินการร้านหนังสือริมขอบฟ้า)
๑๔.๔๕         บรรยายพิเศษ “ซ่อมได้ : รักษาชีวิตหนังสือที่คุณรัก ”
พร้อมสาธิตวิธีการซ่อมหนังสือด้วยตัวเอง
โดยผู้เชี่ยวชาญ จากกลุ่มสงวนรักษาหนังสือ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
เรียนรู้การซ่อมหนังสือเบื้องต้น
วิธีการซ่อมหนังสือปกอ่อน
วิธีการซ่อมหนังสือปกแข็ง
การดูแลรักษาหนังสือด้วยตัวเอง
๑๗.๐๐         ถามและตอบ เกี่ยวกับการซ่อมหนังสือ

๑๗.๓๐         จบการบรรยาย ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

หมายเหตุ     : ตอบรับเข้าร่วมงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ร้านหนังสือริมขอบฟ้า         โทร ๐-๒๖๒๒-๓๕๑๐-๑ (ในเวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. )