หรือกดดูแยกเป็นตอนได้ ที่นี่

talk3

งาน Sarakadee Talk #3 High speed train project : 2 ล้านล้านบาทกับรถไฟความเร็วสูง ใครได้ใครเสีย ?

ร่วมเสวนาโดย
นคร จันทศร – ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศา­­สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขน­­ส่งทางรางแห่งชาติ
นพ. รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ – ประธานเว็บไซต์รถไฟไทยดอทคอม (rotfaithai.com) แฟนพันธุ์แท้รถไฟไทย ปี 2546
ดำเนินรายการโดย ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ผู้เขียนเรื่อง High speed train project เมื่อไทยกระโดดขึ้นรถไฟความเร็วสูง? นิตยสารสารคดี ฉบับ 340 มิถุนายน 2556

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง

เมื่อ “อ่าน” แล้วได้ “คิด”
แลวจะได้อะไรจากการ “คุย”
พบ “คน” และฟัง “คำ” ร่วมกัน “ค้น” แบ่งปัน “คำตอบ”…

www.sarakadee.com
facebook.com/sarakadeemag
twitter.com/sarakadee
contact@www.sarakadee.com