" /> มาลาลากล่าวสุนทรพจน์ที่ UN - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]