" /> โครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 10 - 10 ปี ค่ายสร้างคนบันทึกสังคม - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]