camp10poster(ดาวน์โหลดใบสมัคร)

นิตยสารสารคดีเฟ้นหานักเขียนและช่างภาพไฟแรง
ร่วมเรียนรู้การทำงานสารคดีแบบมืออาชีพตลอดระยะเวลา 4 เดือน
ในโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 10

เรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติจริง
พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากมืออาชีพด้านการเขียนและถ่ายภาพ
อาทิ
อรสม สุทธิสาคร วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์
ประเวช ตันตราภิรมย์ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง บุญกิจ สุทธิญาณานนท์
และวิทยากรรับเชิญพิเศษชั้นแนวหน้าระดับประเทศ

เปิดรับสมัครวันนี้ – 20 มีนาคม 2557

และโอกาสครั้งสำคัญของผู้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งใน 10 ปี ค่ายสร้างคนบันทึกสังคม
▪ ร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงในวงการสื่อสารมวลชนจากรุ่นพี่ค่าย 1-9
▪ กิจกรรมพิเศษจากการรวมที่สุดใน 10 ปี ของค่ายสารคดีหนึ่งเดียวในเมืองไทย
▪ ลงพื้นที่ชุมชนและร่วมออกค่ายเวิร์กช้อป 2 วัน 1 คืน
▪ ผลงานสารคดีเรื่องเด่นๆ จะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี และรวมเล่มพ็อกเกตบุ๊ก
กติกาการสมัคร
▪ รับสมัครนักเขียนและช่างภาพ อายุระหว่าง 18 – 23 ปี
▪ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 4 เดือน (ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่กำหนดให้มีการอบรม จำนวน 8 ครั้ง)
ขั้นตอนการสมัคร
▪ กรอกใบสมัครที่ www.sarakadee.com
▪ ส่งตัวอย่างงานเขียน(สำหรับนักเขียน) และตัวอย่างภาพถ่าย(สำหรับช่างภาพ) มาที่
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 28,30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
หรืออีเมล activity@www.sarakadee.com
(ระบุที่มุมซองหรือหัวข้ออีเมลว่า โครงการค่ายสารคดีครั้งทีี่ 10)
▪ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมทาง www.sarakadee.com ในวันที่ 22 เมษายน 2557

ติดตามความเคลื่อนไหวของค่ายที่ www.facebook.com/sarakadeeactivity

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2281-6110 ต่อ 113

สนับสนุนโดย บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.)