ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง : เรื่อง

bread

หนึ่งในอาหารซึ่งเก่าแก่มีมาแต่ยุคโบราณ และได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ทำจากแป้งสาลีผสมกับน้ำ และยีสต์หรือผงฟู ในปี ๒๕๕๕ อุตสาหกรรมเบเกอรีหรือการผลิตขนมปังมีมูลค่าทั่วโลกสูงถึง ๔.๖ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

  • ขนมปังขาว ๑ แถวขนาด ๘๐๐ กรัม ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๙๗๗-๑,๒๔๔ กรัม หรือประมาณ ๕๐ กรัมต่อขนมปังขาว ๑ แผ่น
  • ๔๑ เปอร์เซ็นต์ ของการปล่อยก๊าซมาจากการเพาะปลูกข้าวสาลีที่ต้องใช้น้ำปริมาณมาก และแปรรูปเป็นแป้ง การกินขนมปังโฮลวีตที่ไม่ผ่านการขัดสีเหมือนขนมปังขาว รวมถึงการใช้แป้งสาลีที่ผลิตในประเทศสำหรับทำขนมปังจะช่วยโลกได้มากกว่า
  • อีก ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ของการปล่อยก๊าซมาจากวิธีการบริโภค ทั้งการปิ้งขนมปังและการเก็บรักษาในตู้เย็น  สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีตลาดอุตสาหกรรมเบเกอรีใหญ่ที่สุด แต่ละวันมีผู้บริโภคขนมปังมากถึง ๑๒ ล้านแถว
  • จากสถิติปี ๒๕๕๔ สหราชอาณาจักรทิ้งเบเกอรีถึง ๘ แสนตัน เป็นขยะอาหารที่ถูกทิ้งมากเป็นอันดับ ๔ โดย ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการกินไม่หมด ซึ่ง WRAP องค์กรต่อต้านการสร้างขยะอาหารเห็นว่าเพราะการผลิตที่มากเกินไป ทำให้ขนมปังเป็นอาหารราคาถูกที่ดูไร้คุณค่า
  • ผู้ผลิตหลายรายเริ่มหันมาใส่ใจการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น Kingsmill ได้รับฉลากรับรองจาก Carbon Trust ว่าลดการปล่อยก๊าซได้ ๑๓ เปอร์เซ็นต์ จากการผลิตขนมปังแบบเดิม .

ที่มา :

  • companiesandmarkets.com,  greenresearch.com, carbontrust.com, fabflour.co.uk, bakersfederation.org.uk, bbc.com

ที่มาภาพ : eofdreams.com/bread.html