1.กดเข้าไปที่ www.sarakadee.com/backissueonline/ หรือเลือกที่เมนูด้านบน  >>นิตยสารสารคดี >> FLIPBOOK

2.กดปุ่ม Login และใส ชื่อล็อกอิน กับรหัสผ่านที่ได้รับลงในหน้าที่ขึ้นมาใหม่

3.เมื่อ Login แล้วกลับมาที่หน้าเดิม เลือกฉบับที่ต้องการอ่าน เช่น ฉบับที่ 4

4.เข้าสู่หน้า FLIPBOOK
กดปุ่ม “ขยายเต็มจอ” เพื่อดูแบบเต็มจอคอมพิวเตอร์
กดปุ่ม “สารบัญ” เพื่อเลือกหน้าต่างๆ ที่ต้องการ
กดปุ่มเลือกหน้าตามคำสั่งที่มีให้ หรือสามารถกรอกเลขหน้าได้ในช่องว่างที่อยู่ระหว่าง “หน้าก่อน” และ “หน้าถัดไป”