" /> ภาพยนตร์ - The Wind Rises ความล่อแหลมในงานชิ้นอําลา ของ มิยะซะกิ ฮะยะโอะ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]