360special1

ครูบาศรีวิชัย ศรัทธา อภินิหาร  การเมือง

ทุกวันนี้คนทั่วไปรู้จัก “ครูบาศรีวิชัย” ในฐานะผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ

อนุสาวรีย์ของท่านที่เชิงดอยถือเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้มาเยือนเชียงใหม่ต้องแวะกราบสักการะ  หากแต่ในช่วงชีวิต ๖๐ ปีของครูบาศรีวิชัย (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๘๑) ยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย

พระสงฆ์ร่างเล็ก ผิวขาว ผอมบาง จากอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รูปนี้เป็นที่นับถือกันอย่างกว้างขวางทั่วทั้งดินแดนล้านนา จนสามารถเป็นผู้นำการปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานนับร้อยแห่ง  แต่ในอีกด้านท่านเคยถูกเพ่งเล็งว่ามีพฤติการณ์เข้าข่าย “กบฏ” จนถูกเรียกตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพฯ หลายครั้ง แต่ก็พ้นข้อกล่าวหานั้นไปได้ด้วยความบริสุทธิ์ กลายเป็นที่มาของสำนวนที่ว่า “มารบ่มี บารมีบ่เกิด”

360special2

มนตร์เพลงชนเผ่า “ฮอร์นบิลล์เฟสติวัล” และการเดินทางครั้งใหม่ของนาคาแลนด์

ในอดีตอันไม่ไกล นาคาแลนด์เคยเป็น “รัฐอิสระ” ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ระหว่างรัฐอัสสัมกับพม่า ในวงล้อมเนปาล ภูฏาน จีน บังกลาเทศ

ด้วยความแตกต่างจาก “เมนแลนด์” (main land) หรือ “อินเดียแผ่นดินใหญ่” ทั้งเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม แผ่นดินของคนนาคาจึงกลายเป็นพื้นที่ปิดมาร่วมครึ่งศตวรรษ รัฐบาลอินเดียไม่ปรารถนาให้คนภายนอกรับรู้เรื่องราวภายในรัฐนาคาแลนด์

จนเมื่อมีการจัดเทศกาลนกเงือก หรือ “ฮอร์นบิลล์เฟสติวัล” ก็เหมือนช่วยประชาสัมพันธ์ เปิดประตูลี้ลับสู่อาณาจักรอันห่างไกล ด้วยมนตร์เพลงชนเผ่า การละเล่นพื้นบ้าน เหล่านี้คือหนึ่งในวิถีทางที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าคนนาคาอยู่ตรงนี้