ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน

hydrogenญี่ปุ่น / ผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงและนำข้อมูลสิทธิบัตรเชื้อเพลิงไฮโดรเจนกว่า ๖,๐๐๐ ชิ้นไปใช้ประโยชน์

หลังเปิดตัว “โตโยต้ามิไร” (Toyota Mirai) รถรุ่นใหม่ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle – FCV) โตโยต้าก็อนุญาตให้ชาวโลก โดยเฉพาะนักวิจัย นำข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชนิดใหม่สำหรับรถยนต์ไปพัฒนาต่อยอด เช่น ความรู้เกี่ยวกับตัวถังไฮโดรเจนความดันสูง กระบวนการผลิตและส่งไฮโดรเจนภายในตัวถังรถ ระบบซอฟต์แวร์

พลังงานไฮโดรเจนถือเป็นพลังงานทางเลือกประเภทหนึ่ง ผลิตจากแหล่งต้นกำเนิดพลังงานอันหลากหลาย เช่น ลม แสงอาทิตย์ เมื่อได้รับแรงอัด มวลความหนาแน่นของพลังงานไฮโดรเจนจะสูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

โตโยต้ามิไรวางขายในตลาดญี่ปุ่นเมื่อปลาย ค.ศ. ๒๐๑๔ ขณะโครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีบริการเชื้อเพลิงยังมีน้อย การอนุญาตให้ใช้งานสิทธิบัตรก็เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคิดค้นและพัฒนาความรู้รองรับรถเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมากขึ้น

ที่มารูป
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/12/30/business/tech/fuel-cell-vehicles-viable-hydrogen-stations-must-expand/#.VPhagXysXgk