sarakadeefc6

รวมพลแฟนคลับและสมาชิกนิตยสารสารคดี
ผู้มีใจรักธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจ สนใจการเดินป่า
และศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ไปกับสารคดี FC โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการเดินป่า
คุณนพรัตน์ นาคสถิตย์และคุณรุ่งสุริยา บัวสาลี นักนิเวศวิทยาป่าไม้
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา (2 วัน 1 คืน)

เพียงคุณบอกเหตุผลว่า..คุณเคยเดินป่าครั้งล่าสุดที่ไหน เพราะอะไร
หรือ หากไม่เคยเดินป่า ทำไมจึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ส่งเหตุผลมาที่ fanclub@www.sarakadee.com(พร้อมชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ)
ภายในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558
ทาง www.sarakadee.com และ www.facebook.com/sarakadeefc

สอบถามเพิ่มเติม : คุณดวงใจ(อุ๊) โทร. 0-2281-6110 ต่อ 112,08-9698-2220