rural foster2015

ช่วยกันคนละครึ่ง

นิตยสารสารคดีและร้านหนังสือริมขอบฟ้า

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งความรู้แด่น้องในโรงเรียนชนบทห่างไกล
ในโครงการสมาชิกอุปถัมภ์ “สารคดี”
คุณจ่าย 575.- บาท/เราจ่าย 575.- บาท
เป็นสมาชิก 1 ปี (12 เล่ม)/1,150.- บาท
*เลือกโรงเรียน/รับใบตอบรับจากโรงเรียน(เมื่อหนังสือถึงโรงเรียนแล้ว)
วันนี้ – 30 มิถุนายน 2558 ที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณณี 0-2281-6110 ต่อ 114