370special1 The Story of Light ในวาระปีสากลแห่งแสง

แสงคือปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่สุด ตั้งแต่เอกภพได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๑.๓๗ หมื่นล้านปีก่อน

ทั้งกาแล็กซี ดวงดาว และสิ่งมีชีวิตบนโลก วิวัฒน์มาพร้อม “แสง”

ตามความเชื่อในคริสต์ศาสนา หลังพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงประกาศว่า “จงมีแสงสว่าง” และฉับพลันนั้นแสงสว่างก็เกิดขึ้น แยกตัวจากความมืดพระอาทิตย์ แสงสว่าง คือพลังแห่งชีวิตที่ทุกชนชาติเคารพนับถือ

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๑๕ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สุดยอดอัจฉริยะ ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอันแปลกประหลาด เกินจินตนาการ ที่อธิบายถึงสนามความโน้มถ่วง แสง และกำเนิดเอกภพ

๑๐๐ ปีต่อมา ค.ศ. ๒๐๑๕ ยูเนสโกประกาศให้เป็น “ปีสากลแห่งแสง” (International Year of Light 2015) เพื่อเฉลิมฉลองความสำคัญของแสงที่มีต่อมนุษย์มาตั้งแต่มนุษย์เริ่มศึกษาเกี่ยวกับแสงเมื่อ ๑,๐๐๐ ปีก่อน

นักวิทยาศาสตร์รู้แล้วว่า แสงสว่างที่ตามนุษย์มองเห็น เป็นแค่แถบเล็ก ๆ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านหนึ่ง ในธรรมชาติยังมีคลื่นแสงที่มนุษย์มองไม่เห็นอีกมาก ทั้งรังสีอินฟราเรด รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์

ด้วยเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น บรรดาแสงเหล่านี้ได้กลายเป็นเสมือนกระจกบานใหญ่ที่ช่วยสะท้อนความจริงของธรรมชาติ ให้มนุษย์ได้นำมาใช้ประโยชน์ จากระดับเล็กกว่าอะตอม มาถึงศิลปะ สถาปัตยกรรม กว้างไกลจนถึงเอกภพอันกว้างใหญ่

แสงเผยความลับใดให้แก่มนุษย์ พบ “ความจริง” และ “ความงาม” แห่ง “แสง” ได้ในสารคดีเรื่องนี้

370special2Timor-Leste ’2015 สิบสามปีหลังคืนชีพ จากเถ้าถ่าน

ติมอร์ตะวันออก (Timor-Leste) เป็นประเทศเกิดใหม่เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๒

หลังตกเป็นอาณานิคมและถูกคนต่างชาติยึดครองมานานนับร้อยปี พวกเขาปลดแอกสร้างชาติใหม่ด้วยการหย่อนบัตรลงประชามติเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๙ ภายใต้การดูแลขององค์การสหประชาชาติ (United Nations – UN)

สิบสามปีให้หลัง สารคดี ไปเยือนติมอร์ฯ และพบว่า วันนี้ติมอร์ตะวันออกที่เคยเป็นเถ้าถ่าน เริ่มก้าวเดินสู่อนาคตในฐานะอนาคตของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) อย่างเต็มตัวแล้ว