“บ้านห้วยต้า”

หมู่บ้านเล็กๆ เหนือเขื่อนใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์
จากชุมชนบนพื้นราบ ผันตัวสู่วิถีชีวิตที่ล้อมรอบด้วยผืนน้ำ
พวกเขาปรับตัวอย่างไร มีวิถีชีวิตแบบไหน
สารคดีชวนผู้อ่านไปสัมผัสในสกู้ปพิเศษ

–“บ้านห้วยต้า”ชุมชนเหนือน้ำที่ต้องจดจำ–