373cover

โอกาสมาถึงแล้ว

นิตยสารสารคดี เปิดรับสมัครผู้ร่วมงาน ๒ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยบรรณาธิการต้นฉบับ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยบรรณาธิการต้นฉบับ (๑ ตำแหน่ง)
– มีประสบการณ์และความสามารถในการบรรณาธิการต้นฉบับอย่างดี
– ละเอียดรอบคอบ พร้อมทำงานหนักและรับมือกับแรงกดดัน
– เข้าใจกระบวนการผลิตหนังสือ รักหนังสือ สนใจเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ

เลขานุการกองบรรณาธิการ (๑ ตำแหน่ง)
– จบปริญญาตรี อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
– มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว ประสานงานเก่ง
– มีความสามารถในการจัดระเบียบและระบบงานและเอกสาร
– เข้าใจกระบวนการผลิตหนังสือ การใช้สื่อออนไลน์ และสนใจการจัดงานค่ายกิจกรรม

เขียนเล่าประวัติ ประสบการณ์ และความสนใจของคุณในการร่วมงานกับสารคดี อย่างน้อย ๑ หน้ากระดาษ
พร้อมส่งตัวอย่างงานที่เคยทำและภาพถ่ายตัวคุณ
ส่งมาทางอีเมล์ contact@www.sarakadee.com ระบุตำแหน่งที่สมัครงานในหัวอีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง….”
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

> เริ่มงานกับสารคดีที่สำนักงานใหม่
๓ ซอยนนทบุรี ๒๒ ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี