373coverสารคดี ขยายเวลาการรับสมัคร
ผู้ช่วยบรรณาธิการต้นฉบับ (๑ ตำแหน่ง)

– มีประสบการณ์ด้านการทำงาน “พิสูจน์อักษร” และการ “บรรณาธิการต้นฉบับ” อย่างดี
– ละเอียดรอบคอบ พร้อมทำงานหนักและรับมือกับแรงกดดัน
– เข้าใจกระบวนการผลิตหนังสือ รักหนังสือ สนใจเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ
เขียนเล่าประวัติ ประสบการณ์ และความสนใจของคุณในการร่วมงานกับสารคดี อย่างน้อย ๑ หน้ากระดาษ
พร้อมส่งตัวอย่างงานที่เคยทำและภาพถ่ายตัวคุณ
ส่งมาทางอีเมล์ contact@www.sarakadee.com ระบุตำแหน่งที่สมัครงานในหัวอีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่ง….”

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

> เริ่มงานกับสารคดีที่สำนักงานใหม่
๓ ซอยนนทบุรี ๒๒ ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี