jobe-ed-as2016

นิตยสารสารคดี ตามหาเพื่อนร่วมงาน
ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการต้นฉบับ (๑ ตำแหน่ง)

  • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน “พิสูจน์อักษร” และการ “บรรณาธิการต้นฉบับ” อย่างดี
  • ละเอียดรอบคอบ พร้อมทำงานหนักและรับมือกับแรงกดดัน
  • เข้าใจกระบวนการผลิตหนังสือ รักหนังสือ สนใจเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ

เขียนเล่าประวัติ ประสบการณ์ และความสนใจของคุณในการร่วมงานกับสารคดี
พร้อมส่งตัวอย่างงานที่เคยทำและภาพถ่ายตัวคุณ
มาทางอีเมล์ sarakadee@yahoo.com
ระบุตำแหน่งที่สมัครงานในหัวอีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการต้นฉบับ”

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป