379special01

เจนฉันมันไม่ง่าย – It’s not easy2b Millennial

“เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย เป็นวัยที่ช่างเหนื่อย” ดูเหมือนว่าในทุกเจเนอเรชัน เด็กที่อยู่ในวัยแห่งการค้นหาตัวเอง ปรับทิศปรับทางให้ชีวิตในอนาคต จะถูกสังคมวาดเส้นบรรทัดเบี้ยว ๆ ให้เสมอ ด้วยความหวังว่าเด็กเหล่านี้จะใส่ใจการเมือง สังคมวัฒนธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและทำงานอย่างแข็งขันเหมือนมนุษย์ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม

เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนวาดมันขึ้นมา รู้ตัวอีกทีมนุษย์ในช่วงวัยที่ได้รับการสืบทอดความหวังก็เดินไปเดินมาจนตัวเกร็งแล้ว

lost generation ปรากฏอยู่ในทุกเจเนอเรชัน เพราะทุกคนต่างแสวงหา พวกเขาถูกมองและตีความแตกต่างกันไป บางครั้งถูกเหมารวมและวิเคราะห์นิสัยใจคอกันจนดูราวกับว่าทุกคนคล้ายกันไปหมด

คำว่า Millennial-มิลเลนเนียล ที่ใช้เรียกกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดระหว่างปี ๒๕๒๕-๒๕๔๗ หรือปัจจุบันอายุระหว่าง ๑๒-๓๔ ปี ซึ่งเติบโตมาในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงกลายเป็นคำที่ทั่วโลกให้ความสนใจ บ้างก็เรียกว่า Generation ME

สารคดีฉบับนี้ผูกโยงมิลเลนเนียลเข้ากับปัจจัยทางสังคมและการใช้ชีวิต ทั้งการเมือง ศาสนา การทำงาน ความสัมพันธ์ และไลฟ์-สไตล์ เพื่อสื่อสารความเห็นและความเข้าใจ ว่าตัวตนในทางปัจเจกของเด็ก (ส่วนหนึ่ง) ในยุคเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลนี้เป็นอย่างไร


379special02

หมอต้นไม้ มิตรไม้เมือง

ข่าวต้นไม้ในเมืองถูกตัด-โค่น มักก่อกระแสสองขั้วความเห็นที่แย้งกันเสมอ ฝ่ายที่อยากให้เก็บรักษาต้นไม้เอาไว้ กับฝ่ายที่เห็นชอบกับการกำจัดออกไป

แต่ตามความเห็นของรุกขกร ผู้รู้จักและเข้าใจต้นไม้ดี ยังมีทางเลือกที่ไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยการขุดรากถอนโคนต้นไม้ที่มีปัญหาเสมอไป หากมีวิธีจัดการที่ถูกต้อง

สารคดีพิเศษ “หมอต้นไม้ มิตรไม้เมือง” เป็นการเปิดพรมแดนความรู้ว่าด้วยแนวคิด วิธีการ เครื่องมือ องค์ความรู้ ประสบการณ์ เรื่องการดูแลต้นไม้เมือง ด้วยความหวังถึงการเติบโตไปด้วยกันของเมืองกับต้นไม้