คลิกเพื่ออ่าน

6 ตุลาคม 2519 คือเหตุการณ์ที่ทำลายความเชื่อที่ปลูกฝังกันมานาน
ว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการประนีประนอม

ไม่มีเหตุการณ์ใดอีกแล้วในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ที่จะเทียบเคียงได้ในแง่ความรุนแรงและอัปยศอดสู

ในวาระ 40 ปี ขอชวนทุกท่านกลับมาอ่านและทบทวน
“บทเรียนประวัติศาสตร์ที่หลายคนอยากลืม”

จากนิตยสารสารคดีฉบับที่ 140 เดือนตุลาคม 2539 (ฉบับ 6 ตุลาคม 2519)
ที่นิตยสารสารคดีจัดทำขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว

บทเรียนที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อ และแพงเกินกว่าใครจะละเลย

6 ตุลาคม 2519 เราไม่ลืม