เรื่อง : สุชาดา ลิมป์
ภาพประกอบ : Here Sakont

p-trapท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างหน้าส่วนที่งอโค้งลงมีประโยชน์อะไรครับ ทั้งที่น่าจะอุดตันง่าย
(ขอบคุณคำถาม : คุณพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ)

ส่วนท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำที่ว่า มีชื่อเรียก “พีแทรป” (P-Trap) มาจากลักษณะโค้งงอคล้ายตัว P โดยเดินท่อตรงลงมาต่อกับท่อรูปตัวยูก่อนต่อกับท่อตรงช่วงต่อไป บางคนก็เรียกติดปากว่า “U-Trap”

ประโยชน์หลักของการโค้งงอเพื่อ “ขังน้ำไว้ในท่องอ” ให้สูงในระดับที่จะช่วยป้องกัน “กลิ่นไม่พึงประสงค์” จากน้ำเสียในท่อแพร่กระจายย้อนกลับขึ้นมาผ่านช่องสะดืออ่าง ซึ่งจะรบกวนบรรยากาศในบ้าน อีกทั้งช่วยป้องกัน “แมลง” จากนอกบ้านไต่ตามท่อย้อนเข้าในบ้านด้วย และยังแถมประโยชน์ “ดักสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ” เช่นหากทำแหวนตกลงท่อ แหวนก็จะติดอยู่ตรงข้องอ ไม่ต้องไปตามหาในท่อระบายน้ำนอกบ้าน

จริงอยู่ว่าลักษณะโค้งงอตัวยูอาจอุดตันได้ง่าย ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรปจึงเป็นปัญหาสำหรับอ่างที่มีโอกาสรับเศษวัสดุอย่างอ่างล้างจานในครัว ซึ่งการกำจัดเศษอาหารก่อนล้างในอ่างจะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้