ภาวนาจิต สันติวิธีหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ - สารคดี.คอม

ภาวนาจิต สันติวิธีหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

ธันวาคม 16, 2016 
0


วิมลรัตน์ ธัมมิสโร : รายงาน
ญาตา สิมะวัฒนะ : ถ่ายภาพ

เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินนั่งภาวนาจิต ตรงข้ามประตู ๔ ทำเนียบรัฐบาล (ภาพ : ญาตา สิมะวัฒนะ)

เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินนั่งภาวนาจิต ตรงข้ามประตู ๔ ทำเนียบรัฐบาล (ภาพ : ญาตา สิมะวัฒนะ)

อัครเดช ฉากจินดา เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน โกนผมทิ้งทั้งศีรษะ หนึ่งในกิจกรรมรณรงค์เพื่อหยุดยั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ (ภาพ : ญาตา สิมะวัฒนะ)

อัครเดช ฉากจินดา เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน โกนผมทิ้งทั้งศีรษะ หนึ่งในกิจกรรมรณรงค์เพื่อหยุดยั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ (ภาพ : ญาตา สิมะวัฒนะ)

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดจากหลายจังหวัดเดินทางมาให้กำลังใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ภาพ : ญาตา สิมะวัฒนะ)

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดจากหลายจังหวัดเดินทางมาให้กำลังใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ภาพ : ญาตา สิมะวัฒนะ)

 

กระบี่” จะเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด ๘๐๐ เมกกะวัตต์ ?

คำถามตั้งแต่ ๔ ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน บางคนมองว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่สำหรับ “คนกระบี่” มันยาวนาน เรื่องราวการคัดค้าน ความขัดแย้งของคนกระบี่ เหล่านักวิชาการ นายทุน ไม่ว่าสนับสนุนหรือคิดต่าง ล้วนออกมาแสดงความคิดผ่านเวทีที่ตนสร้าง

ท่ามกลางความขัดแย้งปลายเดือนที่ผ่านมา (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ได้เกิดการเคลื่อนไหวสำคัญอย่างหนึ่งบริเวณตรงข้ามประตู ๔ ทำเนียบรัฐบาล หน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร ไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่กับการทำกิจกรรมเรียกร้องให้หยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันของภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ภาคประชาสังคม และชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความคิดตรงกัน คือให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชน มีอุดมการณ์ที่ต้องการปกป้องบ้านเกิดให้อยู่คู่คนรุ่นหลัง

ชายวัยกลางคน ๔ คน นั่งขัดสมาธิเรียงหน้ากระดาน ภาวนาจิตในวงล้อมเชือกสีขาวคล้ายสายสิญจน์ ตรงหน้ามีที่กรวดน้ำ และเทียนเล่มใหญ่ อัครเดช ฉากจินดา หนึ่งในเครือข่ายฯ โกนผมทั้งศีรษะ เพื่อแสดงเจตนารมณ์หยุดโครงการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่อย่างสันติวิธี

“ผมอยากจะเอาเส้นผมไปบริจาคให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพราะผมมองว่าถ่านหินเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง” อัครเดช เล่าความตั้งใจของตัวเอง

วิธีการต่อสู้ของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินใช้แนวทางสันติวิธี อาศัยข้อมูล งานวิจัยในการเรียกร้องเสมอมา ยกตัวอย่างเมื่อปีก่อนนั่งอดอาหารหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การเดินรณรงค์ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานจากจังหวัดสงขลาสู่กรุงเทพมหานคร

ครั้งนี้เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินเดินทางมาเพื่อบวชใจ ภาวนาจิต เพราะรู้สึกว่าตลอดระยะเวลา ๔ ปีกับการต่อสู้มันยาวนาน อยากจะให้โครงการยุติ

ในวันที่ ๔ ของกิจกรรมภาวนาจิต นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าจะชะลอโครงการ ทางเครือข่ายฯ จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกคำสั่ง ๔ ประการเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วย

๑. กำหนดมาตรการในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของจังหวัดกระบี่
๒. ขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถอนรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ออกจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)
๓. ขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกการประมูลทั้งโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือ และ
๔.ขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตถอนกำลังออกจากพื้นที่ และหยุดการโฆษณาเพื่อให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผ่าน ๑๒ วัน มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ทางเครือข่ายฯ ขอยุติการภาวนา โดยจะกลับมาทวงมาตรการตามแนวทางสันติวิธีต่อไป
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ปลาสดๆ จากป่าชายเลนและคลองตูหยง ขุมทรัพย์น้ำกร่อยแห่งทะเลเทพา (ภาพ : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล) ชายหาดปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จะกลายเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ๒,๒๐๐ เมกกะวัตต์
สารคดี เจาะลึกสถานการณ์ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ที่ร้อนระอุด้วยสารคดีพิเศษสองเรื่องใหญ่ พร้อมพาผู้อ่านย้อนดู “ประวัติศาสตร์บาดแผล ‘โรงไฟฟ้าถ่านหิน’” ที่กลายเป็นปมแห่งความไม่ไว้วางใจมาถึงปัจจุบัน “จับตาโครงการโรงไฟฟ้าภาคใต้” ที่อาจเข้ามาในอนาคต และชวนค้นหาความกระจ่าง “จริงหรือไม่ คำตอบคือถ่านหินเท่านั้น” ภาพ : Greenpeace เอาถ่านไหม
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๘๕ มีนาคม ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำฉบับที่ 385 จากบรรณาธิการ - หน้าหาย SCI-INNO : “DragonflEye”
เรื่องและภาพ : วิมลรัตน์ ธัมมิสโร กองอำนวยการร่วม กรุงเทพมหานคร เผยว่าตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีประชาชนเข้ามายังบริเวณสนามหลวงจำนวน
ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : เรื่อง [caption id="attachment_21542" align="aligncenter" width="2500"] โรงไฟฟ้ากระบี่ติดคลองปกาสัย อาจเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน[/caption] สถานการณ์ ราวกับถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกระหว่างก่อสร้างสิ่งใหม่กับเก็บรักษาของเดิมไว้ เมื่อแผ่นดิน ผืนน้ำ หาดทราย