วิมลรัตน์ ธัมมิสโร : รายงาน
ญาตา สิมะวัฒนะ : ถ่ายภาพ

เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินนั่งภาวนาจิต ตรงข้ามประตู ๔ ทำเนียบรัฐบาล (ภาพ : ญาตา สิมะวัฒนะ)

เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินนั่งภาวนาจิต ตรงข้ามประตู ๔ ทำเนียบรัฐบาล (ภาพ : ญาตา สิมะวัฒนะ)

อัครเดช ฉากจินดา เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน โกนผมทิ้งทั้งศีรษะ หนึ่งในกิจกรรมรณรงค์เพื่อหยุดยั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ (ภาพ : ญาตา สิมะวัฒนะ)

อัครเดช ฉากจินดา เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน โกนผมทิ้งทั้งศีรษะ หนึ่งในกิจกรรมรณรงค์เพื่อหยุดยั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ (ภาพ : ญาตา สิมะวัฒนะ)

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดจากหลายจังหวัดเดินทางมาให้กำลังใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ภาพ : ญาตา สิมะวัฒนะ)

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดจากหลายจังหวัดเดินทางมาให้กำลังใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ภาพ : ญาตา สิมะวัฒนะ)

 

กระบี่” จะเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด ๘๐๐ เมกกะวัตต์ ?

คำถามตั้งแต่ ๔ ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน บางคนมองว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่สำหรับ “คนกระบี่” มันยาวนาน เรื่องราวการคัดค้าน ความขัดแย้งของคนกระบี่ เหล่านักวิชาการ นายทุน ไม่ว่าสนับสนุนหรือคิดต่าง ล้วนออกมาแสดงความคิดผ่านเวทีที่ตนสร้าง

ท่ามกลางความขัดแย้งปลายเดือนที่ผ่านมา (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ได้เกิดการเคลื่อนไหวสำคัญอย่างหนึ่งบริเวณตรงข้ามประตู ๔ ทำเนียบรัฐบาล หน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร ไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่กับการทำกิจกรรมเรียกร้องให้หยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันของภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ภาคประชาสังคม และชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความคิดตรงกัน คือให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชน มีอุดมการณ์ที่ต้องการปกป้องบ้านเกิดให้อยู่คู่คนรุ่นหลัง

ชายวัยกลางคน ๔ คน นั่งขัดสมาธิเรียงหน้ากระดาน ภาวนาจิตในวงล้อมเชือกสีขาวคล้ายสายสิญจน์ ตรงหน้ามีที่กรวดน้ำ และเทียนเล่มใหญ่ อัครเดช ฉากจินดา หนึ่งในเครือข่ายฯ โกนผมทั้งศีรษะ เพื่อแสดงเจตนารมณ์หยุดโครงการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่อย่างสันติวิธี

“ผมอยากจะเอาเส้นผมไปบริจาคให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพราะผมมองว่าถ่านหินเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง” อัครเดช เล่าความตั้งใจของตัวเอง

วิธีการต่อสู้ของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินใช้แนวทางสันติวิธี อาศัยข้อมูล งานวิจัยในการเรียกร้องเสมอมา ยกตัวอย่างเมื่อปีก่อนนั่งอดอาหารหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การเดินรณรงค์ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานจากจังหวัดสงขลาสู่กรุงเทพมหานคร

ครั้งนี้เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินเดินทางมาเพื่อบวชใจ ภาวนาจิต เพราะรู้สึกว่าตลอดระยะเวลา ๔ ปีกับการต่อสู้มันยาวนาน อยากจะให้โครงการยุติ

ในวันที่ ๔ ของกิจกรรมภาวนาจิต นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าจะชะลอโครงการ ทางเครือข่ายฯ จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกคำสั่ง ๔ ประการเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วย

๑. กำหนดมาตรการในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของจังหวัดกระบี่
๒. ขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถอนรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ออกจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)
๓. ขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกการประมูลทั้งโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือ และ
๔.ขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตถอนกำลังออกจากพื้นที่ และหยุดการโฆษณาเพื่อให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผ่าน ๑๒ วัน มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ทางเครือข่ายฯ ขอยุติการภาวนา โดยจะกลับมาทวงมาตรการตามแนวทางสันติวิธีต่อไป