coursewriter-sarakadee

#นิตยสารสารคดี เปิดคอร์ส #เขียนสารคดีกับมืออาชีพ
โอกาสสำหรับบุคคลทั่วไป เรียนเขียนสารคดีตั้งแต่พื้นฐานจนเขียนได้จริง

  • ฝึกปฏิบัติจริงกับทีมงานกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง สุเจน กรรพฤทธิ์ สุชาดา ลิมปนาทไพศาล และฐิติพันธ์ พัฒนมงคล
  • พบวิทยากรศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ธีรภาพ โลหิตกุล
  • Workshop ในพื้นที่จริง
  • ผลงานคัดสรรเผยแพร่ในสื่อของสารคดี

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • คู่มือ “เขียนสารคดีแบบมืออาชีพ”
  • ค้นคว้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลสารคดี-เมืองโบราณ
  • รับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร

**ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนสารคดีมาก่อน**

หลักสูตร 2 สัปดาห์ อบรม 3 ครั้ง
ในวันที่ 11-12 และ 25 มีนาคม ’60 เวลา 08.00-17.00 น.

ครั้งที่ 1 : เรียนพื้นฐานการเขียนงานสารคดี ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับเขียนงาน
ครั้งที่ 2 : รับคำวิจารณ์งานเขียนอย่างละเอียด ฝึก-เรียนเทคนิคการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล
ครั้งที่ 3 : สนทนาประสาคนสารคดี รับประกาศนียบัตร

*สมัครภายใน 3 มีนาคม ‘60
รับจำนวน 20 คนเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)
สถานที่อบรม : สำนักงานนิตยสารสารคดี สนามบินน้ำ (ตรงข้ามกระทรวงพาณิชย์) จังหวัดนนทบุรี
แผนที่ https://goo.gl/maps/R1YWMU8iefH2
สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาได้ หรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า และต่อรถแท็กซี่หรือสองแถว (ท่าน้ำนนท์-กองสลาก)

ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดที่
FB inbox : http://m.me/sarakadeeactivity
Tel : 0-2547-2700 ต่อ 319
E-mail : [email protected]