post-89-king-story-01

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และน้อมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิตยสารสารคดี จัดพิมพ์ฉบับพิเศษ
๘๙ เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙*

รวบรวมภาพและเกร็ดพระราชประวัติ ๘๐ เรื่องของ “พระเจ้าอยู่หัว” ครอบคลุมหลายแง่มุม ทั้งพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ พระราชปณิธาน พระราชอารมณ์ขัน ฯลฯ
ปรับปรุงจากบทความ “แปดสิบพรรษา ๘๐ เรื่องพระเจ้าอยู่หัว” ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๗๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขนาด ๘ ๑/๔ x ๑๑ ๑/๔ นิ้ว
๑๐๖หน้า / สีทุกหน้า
ราคา ๑๘๙ บาท

ติดต่อสั่งซื้อที่ https://goo.gl/H1kjMg
หรือฝ่ายสมาชิกนิตยสารสารคดี
โทร 0-2547-2700 ต่อ 111-113
อีเมล memberskd@gmail.com

ทดลองอ่านที่ https://issuu.com/sarakadeepress/docs/book_89

 

**********************
๘๙ เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙*
**********************

๑. ที่มาของพระนาม “ภูมิพลอดุลยเดช”
๒. “พระองค์เล็ก” ๓. งานชลประทานและการปลูกป่าครั้งแรก ๔. เมื่อพระเชษฐาเสด็จขึ้นครองราชย์
๕. เพลิดเพลินฤทัยฟังไก่ประสานเสียงกัน
๖. “อย่าละทิ้งประชาชน”
๗. รักแรกพบหรือเกลียดแรกพบ
๘. ทะเบียนสมรส
๙. ฉายหนังผีข่มพระขวัญพระเจ้าสาว
๑๐. ทรงครองหัวใจเพราะทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
๑๑. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
๑๒. กว่าจะมาเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ “พระปีใหม่” ๑๓. ยิ้มครั้งแรกในรอบหลายปีของสมเด็จย่า
๑๔. บาบูถวายนมสด
๑๕. วันทรงดนตรี
๑๖. “เขามีน้ำมันกัดสนิมนะ เอาน้ำมันนั่นมาหยอดซิ” ๑๗. พระเจ้าช้างเผือก ๑๘. พระเสด็จโดยแดนชล
๑๙. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙
๒๐. The Jazz King & “King of Swing”
๒๒. กระทบไหล่ดารา
๒๓. “สหายคนแรก”
๒๔. “อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า…”
๒๕. วันภาษาไทยแห่งชาติ
๒๖. ธรรมเนียมการฉายภาพยนตร์สรรเสริญพระบารมีก่อนฉายภาพยนตร์ ๒๗. พระราชทานรางวัลตุ๊กตาทองสองครั้ง
๒๘. ปลานิลพระราชทาน
๓๐. ปิดทองหลังพระสมเด็จจิตรลดา
๓๑. ในหลวงทรงแขวนพระอะไร?
๓๒. กษัตริย์นักกีฬาเหรียญทอง
๓๓. “หากอยากเป็นนักพัฒนา ต้องบำรุงรักษาร่างกายไว้”
๓๔. จิตรกรหลวง
๓๕. ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ๑ บาท
๓๖. วิกฤตการเมืองยุติได้ด้วยพระบารมี
๓๗. ต้นกาแฟต้นเดียว
๓๘. ให้งูจงอางไปก่อน
๓๙. จระเข้ถวายตัว
๔๐. ปูเจ้าพ่อหลวง Potamon bhumibol Naiyanetr, 2001
๔๑.จตุจักร
๔๒. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตที่มีชีวิต
๔๓. “ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้” ๔๔. นมอัดเม็ดจากสวนจิตรลดา
๔๕. ธรรมะหน้าถาน
๔๖. ผักตกชวาปราบน้ำเน่า อธรรมปราบอธรรม
๔๗. กังหันน้ำชัยพัฒนา
๔๘. “ดนตรีคือเจ้าเข้าครอง ณ ที่นั้น” ๔๙. อัครศิลปิน
๕๐. เสือพระราชทาน
๕๑. ปรัชญาจากหลอดยาสีพระทนต์
๕๒. หญ้าแฝก.. “กำแพงมีชีวิต”
๕๓. ประทับพับเพียบ
๕๔. ในหลวงทรงห่วงใย “สภาวะโลกร้อน” ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒
๕๕. การทำประชาพิจารณ์ของในหลวง
๕๖. เหตุใดจึงเรียกว่าโครงการ “อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
๕๗. ลิงกินกล้วย ช่วยในหลวงแก้ปัญหาน้ำท่วม
๕๘. เขื่อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๕๙. วิทยุสื่อสาร
๖๐. กล้องถ่ายภาพ
๖๑. ดินสอที่มียางลบ
๖๒. แผนที่
๖๓. ความห่วงใยยามศึก
๖๔. อาหารที่พระเจ้าอยู่หัวโปรด
๖๕. วันใหม่ของในหลวง
๖๖. อารมณ์ขันในเพลงพระราชนิพนธ์ “เมนูไข่”
๖๗. พระราชไมตรีกับมิตรประเทศในอุษาคเนย์
๖๘. “ขอหอมหัวใจแม่…เป็นครั้งสุดท้าย”
๖๙. ปริญญาบัตร ๒๒๐ ตัน
๗๐. รูปรับปริญญา
๗๑. ฎีการ้องทุกข์
๗๒. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร
๗๓. วินาทีประวัติศาสตร์
๗๔. “เราเหนียว เราไม่ตาย” ๗๖. พระมหากษัตริย์นักเดินทาง
๗๗. หยาดเหงื่อของพ่อ
๗๘. “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
๗๙. คนโปรด
๘๐. ๘๐ พรรษา มหามงคล
๘๑. โดยประชาชน เพื่อประชาชน
๘๒. กำเนิดโครงการพัฒนากับ “ข้าราชการ” ที่ไม่มีใครรู้จัก
๘๓. จาก “ฝุ่น” สู่ “ฝน”
๘๔. “ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย…”
๘๕. สีพระราชนิยม
๘๖. “ทางดิสโก้” และมัคคุเทศก์ผ้าขาวม้า
๘๗. ความมหัศจรรย์ของคลองลัดโพธิ์
๘๙. ณ ข้างบนโน้น

post-89-king-story-02 post-89-king-story-03 post-89-king-story-04 post-89-king-story-05 post-89-king-story-07 post-89-king-story-08 post-89-king-story-09