เนื่องในวาระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ 62 พรรษา จึงขอนำบทความพิเศษจากสารคดีพิเศษ ฉบับที่ 362 เมษายน 2558 – 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – ประมวลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ใน 6 ทศวรรษที่ผ่านมา

ขอน้อมเกล้าถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด (สารคดีและเมืองโบราณ)