ต้นเดือนตุลาคม
ฝนกระหน่ำทั้งกลางวันกลางคืน
หากแต่เหล่าผู้ถวายงานสร้างและประดับตกแต่งรอบพระเมรุมาศ
ยังต้องเดินหน้าเร่งรุดแข่งกับหมายกำหนดการงานพระราชพิธีที่ใกล้เข้ามา

โครงนั่งร้านสูงลิบที่ต้องป่ายปีนขึ้นไป
เสริมแต่งความงดงามขององค์พระเมรุมาศ
แผ่นคอนกรีตแผ่นแล้วแผ่นเล่ายกผ่านมือก่อนปูเรียงจัดให้เข้าที่
แปลงนาเขียวชอุ่มฉ่ำฝนที่ต้องระวังระดับน้ำ ฯลฯ

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า
ปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวราวกลางเดือนตุลาคม
เมื่อต้องเตรียมกราบถวายบังคมลาพระองค์ท่าน
ลมฝน ลมหนาว
ก็ยังไม่สู้ลมร้าวในใจ

คำ : วิชญดา ทองแดง

 

fontula01

ภาพโดย : อาทิตย์ ทองสุทธิ์

fontula02

ภาพโดย : ภาณุรุจ พงษ์วะสา

fontula03

ภาพโดย : ประเวช ตันตราภิรมย์

fontula04

ภาพโดย : ภาณุรุจ พงษ์วะสา

fontula05

ภาพโดย : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

fontula06

ภาพโดย : ภาณุรุจ พงษ์วะสา

fontula07

ภาพโดย : ภาณุรุจ พงษ์วะสา

fontula08

ภาพโดย : พบธรรม ยิ่งไพบูลย์สุข

fontula09

ภาพโดย : พบธรรม ยิ่งไพบูลย์สุข

fontula10

ภาพโดย : พบธรรม ยิ่งไพบูลย์สุข

fontula11

ภาพโดย : ศุภณัฐ ผากา

fontula12

ภาพโดย : อาทิตย์ ทองสุทธิ์

fontula13

ภาพโดย : ศุภณัฐ ผากา

fontula14

ภาพโดย : ศุภณัฐ ผากา

fontula15

ภาพโดย : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

fontula16

ภาพโดย : ประเวช ตันตราภิรมย์

fontula17

ภาพโดย : สุรศักดิ์ เทศขจร

fontula18

ภาพโดย : จิตรทิวัส พรประเสริฐ

fontula19

ภาพโดย : จิตรทิวัส พรประเสริฐ

fontula20

ภาพโดย : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง