writeprofessional3

กลับมาอีกครั้งกับคอร์ส #เขียนสารคดีกับมืออาชีพ
เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นที่ 3 กับหลักสูตรใหม่ ที่เข้มข้นกว่าเดิม

รับจำนวน 20 ท่านเท่านั้น
ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2561

✏️ Workshop ลงพื้นที่เต็มวัน สัมผัสประสบการณ์นักเขียนสารคดี เรียนรู้วิถีมอญ ณ เกาะเกร็ด
✏️ ขยายหลักสูตร 3+1 วัน ลงลึก ตั้งแต่พื้นฐานการเขียน เทคนิคการเก็บข้อมูล วิธีสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล และเทคนิคการเล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจ
✏️ ปิดท้ายหลักสูตรผ่านห้องเรียนออนไลน์ คอมเมนต์งาน ถาม-ตอบปัญหาจากการเขียน
✏️ ฝึกปฏิบัติจริงกับทีมงานกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง สุเจน กรรพฤทธิ์ สุชาดา ลิมปนาทไพศาล และฐิติพันธ์ พัฒนมงคล พร้อมให้คำปรึกษาใกล้ชิดตลอดการอบรม

#สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
– งานเขียนจากการปฏิบัติจริงกับทีมงานกองบก. นิตยสารสารคดี 3 ชิ้น
– Workshop ในพื้นที่จริง
– วิจารณ์งานเขียนผ่านห้องเรียนออนไลน์
– ค้นคว้าในศูนย์ข้อมูลสารคดี-เมืองโบราณ
– รับ “คู่มืองานเขียนสารคดีแบบมืออาชีพ”
– ใบประกาศนียบัตร
– ผลงานคัดสรรเผยแพร่ในสื่อของสารคดี
**ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนสารคดีมาก่อน**

#วันและเวลา
ครั้งที่ 1 : 3 มีนาคม เรียนพื้นฐานการเขียนงานสารคดี ฝึก-เรียนเทคนิคการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล
ครั้งที่ 2 : 4 มีนาคม Workshop ลงพื้นที่
ครั้งที่ 3 : 24 มีนาคม พูดคุยแลกเปลี่ยน คอมเมนต์งานเขียน รับประกาศนียบัตร
ครั้งที่ 4 : 20 เมษายน ห้องเรียนออนไลน์

รับจำนวนจำกัด*
ค่าลงทะเบียน 9,900 บาท (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

#สถานที่อบรม
สำนักงานนิตยสารสารคดี สนามบินน้ำ
(ตรงข้ามกระทรวงพาณิชย์) จังหวัดนนทบุรี
แผนที่ https://goo.gl/maps/R1YWMU8iefH2

สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาได้ หรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า และต่อรถแท็กซี่หรือสองแถว (ท่าน้ำนนท์-กองสลาก)

#ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดที่
FB inbox : http://m.me/sarakadeeactivity
Tel : 0-2547-2700 ต่อ 319
E-mail : write2activity@gmail.com

*นับจำนวนจากผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น