ccitzen01

แบ่งปันความสามารถเล็กน้อยสู่จิตอาสาเพื่อการเปลี่ยนแปลง….

เราจะนำความรู้ความสามารถที่มีมาพัฒนาสังคมและประเทศ…..

งานเวทีเสวนา Creative Citizen Talk 2018 ณ หอศิลป์กรุงเทพมหานคร (BACC) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ที่ผ่านมา ในธีม Health Forward จัดโดยนายธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้งเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ (Creative Citizen)

ccitzen02

บนเวทีมี ๑๐ นักคิดและนักทำร่วมแบ่งปันประสบการณ์เรื่องสุขภาวะด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายพัฒนาสังคมผ่านสามกระบวนการหลัก ได้แก่ Inspiration สร้างแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรม, Education ให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคม และ Action สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้ลงมือเปลี่ยนแปลงจากตนเองสู่สังคม

ส่วนหนึ่งจากผู้แบ่งปันประสบการณ์

วีระพงษ์ โอสถวิสุทธิ์ /วรัญญู ทองเกิด คู่หูนักออกแบบเกมเพื่อสอดแทรกความรู้เรื่องเซ็กซ์ในวัยรุ่นอย่างปลอดภัย “…เวลาพวกเขาเล่น พวกเขาได้เรียนรู้ จำลองการกระทำถูกผิดโดยไม่ต้องเข้าไปในสถานการณ์ดังกล่าว…”

ccitzen03

นลัทพร ไกรฤกษ์ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว ThisAble.me สื่อสารเรื่องต่างๆ ผ่านแนวคิดคนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน “…ไม่มีใครรู้สึกอยากแปลกแยกกับสังคม…ซึ่งสังคมต้องให้พื้นที่ในการพูดแก่คนเหล่านี้ด้วย”

ccitzen04

ธนากร พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตั้ง Young Happy คอมมูนิตีออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้สูงวัยเข้ากับเทคโนโลยี “…เคยสงสัยไหมทำไมผู้ใหญ่ต้องส่งข้อความสวัสดีวันจันทร์มาให้บ่อย ๆ ลองคิดแบบนี้ว่าที่ทำเพราะเขาเป็นห่วง และคิดเสมอว่าตัวเขายังมีคุณค่าให้แก่คนที่ได้รับข้อความนั้น….”

หลังจบกิจกรรมเวทีเสวนา ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับกระดาษโน้ตเพื่อเขียนคำตอบที่นักคิดและนักทำร่วมกันตั้งคำถามเชิงสุขภาวะ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันความสามารถของตนว่าจะเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ได้อย่างไร

มางานครั้งนี้ไม่เพียงได้ใช้ “หู” ฟัง แต่ยังใช้ “ใจ” มองเห็นถึงสุขภาวะบ้านเมืองและสังคม ที่เราช่วยกันเปลี่ยนแปลงและแบ่งปันให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต

เราลงมือทำแล้ว คุณล่ะเริ่มหรือยัง….