มาทำความรู้จักกับพื้นที่สีเขียวขนาดจิ๋ว
พื้นที่แห่งความรื่นรมย์ใหม่แบบคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด
ในนิตยสารสารคดี ฉบับ 402 สิงหาคม 2561

“มหัศจรยย์ต้นไม้ xs บนโลกมินิมอล