" /> ชื่อจริงและชื่อเล่น (๑๑) - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]

ชื่อจริงและชื่อเล่น (๑๑)

กันยายน 19, 2018 
0


ชื่อจริงและชื่อเล่น (๑๑)

ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต


สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ เคยมีความพยายามสร้าง “วัฒนธรรมใหม่” ให้แก่สังคมไทย ทั้งเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ภาษา การใช้เวลาในชีวิต ฯลฯ หนึ่งในนั้นคือการสถาปนา “มาตรฐานใหม่” ให้แก่ชื่อคนไทย ว่าชื่อที่ถูกต้องเหมาะสมควรแบ่งแยกตามเพศอย่างชัดเจน ไม่มีความคลุมเครือ จึงมีการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน ๒๔๘๔ เรื่องหลักตั้งชื่อบุคคล โดยมีแนวทางว่าผู้ชายต้องมีชื่อเป็นชาย ส่วนผู้หญิงก็ควรมีชื่อเป็นหญิง ชื่อผู้ชายได้แก่ชื่อที่แสดงอำนาจ เข้มแข็ง หรือเป็นนามของอาวุธ เช่น องอาจ กล้า ธนู ส่วนชื่อที่แสดงความอ่อนหวาน ชื่อดอกไม้ ผัก ผลไม้ รวมถึงเครื่องประดับ อย่างเช่นกุหลาบ แตง ทุเรียน แหวน ให้เป็นชื่อหญิงเสมอ เป็นต้น

นี่คือหลักเกณฑ์ที่ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะสำหรับข้าราชการที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาล

ดังนั้น ช่วงปี ๒๔๘๔-๘๕ จึงเป็นยุคสมัยของการ “เปลี่ยนชื่อ” ดังปรากฏเป็นตัวอย่างในประวัติของคนรุ่นเก่ามากมาย

ศักดิชัย บำรุงพงศ์ (๒๔๖๑-๒๕๕๗) อดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ และนักเขียนระดับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ในนามปากกา “เสนีย์ เสาวพงศ์” เดิมเคยชื่อ “นายบุญส่ง” แต่เมื่อจะสมัครเข้ารับราชการในยุคนั้นก็ต้อง “เปลี่ยนชื่อ” ให้สมชาย กลายเป็น “นายศักดิชัย”

นักเขียนการ์ตูน นักวาดภาพประกอบ วีรกุล ทองน้อย (๒๔๖๑-๒๕๓๗) ชื่อเดิมคือ นายพิกุล ทองน้อย แต่ขณะนั้นเขารับราชการเป็นช่างเขียนแผนที่ในกองทัพเรือ และ “พิกุล” เป็นชื่อดอกไม้ จัดอยู่ในหมวดชื่อผู้หญิง จึงต้องเปลี่ยนใหม่ให้ห้าวหาญ เป็น “นายวีรกุล” แต่สุดท้าย ท่านคงยังอาลัยกับชื่อเดิมที่พ่อแม่ตั้งให้ ภายหลังจึงเก็บเอาไว้เป็นตัวย่อ พ. มาประกอบกับถิ่นฐานบ้านเกิดที่สมุทรปราการ กลายเป็นนามปากกา “พ. บางพลี” ที่สร้างชื่อเสียงจากการ์ตูน “อัศวินสายฟ้า”

คุณหลวงอิงคศรีกสิการ (๒๔๔๒-๒๕๓๒) หนึ่งใน “บูรพาจารย์” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากจะต้องกราบถวายบังคมลาออกจากบรรดาศักดิ์มาใช้ชื่อเดิมของตนเอง เพื่อ “ความเสมอภาค” เท่าเทียมแบบอารยะตามนโยบายรัฐบาลแล้ว แต่เมื่อชื่อจริงคือ “นายเอี้ยง” ฟังดูไม่สมเป็นชื่อผู้ชายอีก ท่านจึงต้องเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ จากนกน้อยท้องนาอย่าง “นกเอี้ยง” กลายเป็น “อินทรี” นกนักล่า สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงมีชื่อว่า “สนามอินทรีจันทรสถิตย์” จนบัดนี้

นอกจากชื่อข้าราชการแล้ว รัฐบาลยังมองหา “บุคคลต้นแบบ” เพื่อประชาสัมพันธ์แนวนโยบายนี้ ได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระนามไม่เข้าเกณฑ์ จึงมีการกราบบังคมทูลถวายคำแนะนำให้แก่สมเด็จพระศรีวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (หรือ “สมเด็จย่า” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙) ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเกือบ ๘๐ พรรษา ขอให้ทรงเปลี่ยนพระนามเสียใหม่ จาก “สว่างวัฒนา” ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้แต่เมื่อแรกประสูติ อันฟังดูเหมือนชื่อผู้ชาย แต่คำตอบของสมเด็จฯ คือ

“ชื่อฉัน ทูลหม่อมพระราชทาน ท่านทรงทราบดีว่า ฉันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย”

เกร็ดเรื่องนี้ คุณสมภพ จันทรประภา บันทึกไว้ในหนังสือ “สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ” ว่าด้วยพระประวัติของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยกล่าวว่า “ท่านหญิงแก้ว” หม่อมเจ้าหญิงอัปภัสราภา เทวกุล ซึ่งรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จฯ อยู่ในขณะนั้น ทรงเล่าประทาน


srun

ศรัณย์ ทองปาน

เกิดที่จังหวัดพระนคร ปัจจุบันเป็น “นนทบุเรี่ยน” และเป็นบรรณาธิการสร้างสรรค์นิตยสาร สารคดี

ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต เคยมีผู้ลองรวบรวมสถิติจากธงชาติของทุกประเทศทั่วโลก พบว่าส่วนใหญ่ คือราวสามในสี่จะมีสีแดงในผืนธง อาจเป็นเพราะว่าสีแดงสามารถแลเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล ขณะเดียวกันในทางจิตวิทยาของสี สีแดงให้ความรู้สึกคึกคักเร้าใจ ปลุกพลังให้ฮึกเหิม จนถึงเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วย! มีหลักฐานการใช้ธงสีแดงในเมืองไทยมานานแล้ว โดยเฉพาะในการศึกสงคราม ซึ่งมีการใช้ธงสีต่างๆ
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต เมื่อหลายปีมาแล้ว วันหนึ่งขณะที่นั่งรถอยู่ในกรุงเทพฯ ระหว่างติดไฟแดง สายตาก็กวาดมองไปรอบๆ แล้วก็ได้เห็นพาหนะคันหนึ่งที่จอดติดไฟแดงอยู่ใกล้ๆ ผมถึงกับตกตะลึงไปชั่วขณะ ว่าที่จริงรถคันนั้นก็เป็นสามล้อถีบบรรทุกของ อย่างที่เรียกเลียนสำเนียงจีนแต้จิ๋วกันทั่วไปว่า “ซาเล้ง” แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึก “ช็อก”
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต เมื่อจะศึกษา “คำหยาบ” โดยให้มี “หลักการ” มากกว่าคำกล่าวอ้างลอยๆ แค่ว่า “แถวบ้าน” เขาพูดกัน หรือเป็น “ภาษาถิ่น” ย่อมต้องหา


ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต เคยมีผู้ลองรวบรวมสถิติจากธงชาติของทุกประเทศทั่วโลก พบว่าส่วนใหญ่ คือราวสามในสี่จะมีสีแดงในผืนธง อาจเป็นเพราะว่าสีแดงสามารถแลเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล ขณะเดียวกันในทางจิตวิทยาของสี สีแดงให้ความรู้สึกคึกคักเร้าใจ ปลุกพลังให้ฮึกเหิม จนถึงเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วย! มีหลักฐานการใช้ธงสีแดงในเมืองไทยมานานแล้ว โดยเฉพาะในการศึกสงคราม ซึ่งมีการใช้ธงสีต่างๆ
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต เมื่อหลายปีมาแล้ว วันหนึ่งขณะที่นั่งรถอยู่ในกรุงเทพฯ ระหว่างติดไฟแดง สายตาก็กวาดมองไปรอบๆ แล้วก็ได้เห็นพาหนะคันหนึ่งที่จอดติดไฟแดงอยู่ใกล้ๆ ผมถึงกับตกตะลึงไปชั่วขณะ ว่าที่จริงรถคันนั้นก็เป็นสามล้อถีบบรรทุกของ อย่างที่เรียกเลียนสำเนียงจีนแต้จิ๋วกันทั่วไปว่า “ซาเล้ง” แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึก “ช็อก”
ผีสางเทวดา เกร็ดเรื่องราวความเชื่อผีสาง เทวดา ในวัฒนธรรมไทยแต่อดีต เมื่อจะศึกษา “คำหยาบ” โดยให้มี “หลักการ” มากกว่าคำกล่าวอ้างลอยๆ แค่ว่า “แถวบ้าน” เขาพูดกัน หรือเป็น “ภาษาถิ่น” ย่อมต้องหา