ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน

greendee02

“อยู่ดี”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 นิตยสารสารคดี ร่วมกับเว็บไซต์ “นายรอบรู้ นักเดินทาง” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชัน “GREEN DEE” พร้อมเปิดให้ใช้งานได้ฟรีบนสมาร์ตโฟนในระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส

ในโลกออนไลน์ทุกวันนี้แม้จะมีเว็บแอปพลิเคชันให้เลือกเข้าถึงตามความต้องการมากมาย แต่ “เว็บแอปฯ” เกี่ยวกับอาหารการกินที่รวบรวมของดีมีประโยชน์จากผู้ผลิต ร้านค้า ร้านอาหาร ไปจนถึงแนะนำแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดสารพิษนั้น อาจนับว่า “GREEN DEE” เป็นเว็บแอปฯ แรกที่นำเสนอข้อมูลรอบด้านที่สุด

ด้วยวัตถุประสงค์ของเว็บแอปฯ ดังสโลแกนสั้นๆ ง่ายๆ ว่า “กินดี เพราะเราใส่ใจ” คือการเชื่อมโยงเครือข่ายอาหารปลอดภัยเข้ากับกลุ่มคนรักสุขภาพ

สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี ผู้จัดการโครงการ “GREEN DEE” ให้รายละเอียดของเว็บแอปพลิเคชันอาหารการกินเพื่ออยู่ดีกินดีนี้ว่า “เราพยายามคัดสรรข้อมูลอย่างรอบด้านที่สุด ทั้งผู้ผลิต สินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้า มานำเสนอให้กับผู้บริโภค หวังว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ เราอยากให้ทุกคนรู้ถึงแหล่งที่มาของอาหาร เพื่อตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง หากสนใจก็สามารถติดต่อแหล่งผลิตหรือแหล่งซื้อสินค้าได้โดยตรง”

สุวัฒน์ยังอยากชวนทุกคนมาใช้ชีวิตแบบ “GREEN DEE” ด้วย…

“เราสร้างสังคม ‘GREEN DEE’ ที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย เพราะเราเชื่อว่าสังคม ‘กินดี’ สร้างได้ ถ้าทุกคนช่วยกัน”

greendee03

“กินดี”

ฟังก์ชันสำคัญของเว็บแอปพลิเคชัน “GREEN DEE” แบ่งออกเป็นห้าหมวดหมู่ ได้แก่ Food, Farmer, Eat&Drink, Market&Shop และ Activity โดยแต่ละหมวดมีรายละเอียดการใช้งานแตกต่างกันออกไป

  • Food-แนะนำอาหารและวัตถุดิบปลอดสารพิษจากผู้ผลิตและแหล่งสินค้า แบ่งหมวดหมู่เป็นอาหารชนิดต่างๆ เช่น ข้าว ผัก เนื้อสัตว์ นม ผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องปรุงรส ฯลฯ ให้ผู้บริโภคเข้าถึงและค้นหาได้ง่าย
  • Farmer-แนะนำเกษตรกร ผู้ผลิตอาหารที่มีกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ด้วยความตั้งใจที่ดีต่อคน สัตว์ และธรรมชาติ แบ่งพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ
  • Eat&Drink-นำเสนอร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย ปรุงรสอย่างใส่ใจ
  • Market&Shop-แนะนำตลาดนัดหรือร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
  • Activity-แนะนำกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรบการเกษตรด้วยวิถีทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ทำการเกษตรแบบไม่พึ่งพาสารเคมี

สมมุติว่าผู้บริโภคอยากซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี ให้กดเข้าไปในหมวด “FOOD” ตามด้วย “ข้าว” ต่อด้วย “ข้าวไรซ์เบอร์รี” เว็บแอปฯ จะแสดงแหล่งจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รีมากมายหลายแห่งให้เลือก เช่น ตลาดปันอยู่ปันกิน ร้านเพื่อนดินฟ้า พร้อมแสดงประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง ช่องทางติดต่อ ทั้งยังแนะนำทางเลือกอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยคำนวณระยะทางให้ด้วยว่าอยู่ห่างออกไปกี่กิโลเมตร

หรือในหมวด Activity ก็จะแนะนำแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม ที่พัก เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผัก กรุงเทพฯ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จ. จันทบุรี บ้านไร่ไออรุณ จ. ระนอง เป็นการนำเสนอช่องทางสำหรับผู้บริโภคที่สนใจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบ “GREEN DEE”

greendee04

“มีสุข”

ปัจจุบันเว็บแอปฯ “GREEN DEE” มีฐานข้อมูลเครือข่ายตลาดสีเขียวมากกว่า 200 จุด ครอบคลุมกลุ่มผู้ผลิตและ ผู้จำหน่ายทั่วทั้งประเทศ ถึงอย่างนั้นก็ยังนับเป็นเวอร์ชัน 1.0 ทีมงานยังคงเดินหน้าเก็บรวบรวมข้อมูล บริหารจัดการเนื้อหาและภาพถ่าย ของแหล่งอาหารปลอดภัยแห่งใหม่ๆ มานำเสนอเพิ่มเติม

สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ ให้ข้อมูลว่า ทีมผู้จัดทำเนื้อหาและภาพถ่ายส่วนหนึ่งเป็นเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดี “เยาวชนเหล่านี้ผ่านคอร์สฝึกอบรบด้านงานเขียนและถ่ายภาพ มีผลงานที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย หลายคนมีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนและจังหวัดต่างๆ ตอนนี้พวกเขาได้มีโอกาสทำงานในบทบาทนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะ ร่วมเผยแพร่เรื่องราวในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย


“ในส่วนของผู้ผลิต หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด หรือเป็นผู้จัดกิจกรรมหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีไลฟ์สไตล์แบบ ‘GREEN DEE’ ก็สามารถแนะนำแหล่งผลิตมาให้เราได้”

สุวัฒน์ให้รายละเอียดถึงแนวทางการต่อยอดการทำงานลำดับต่อไปว่า “อนาคตหากเรามีฐานข้อมูลของเครือข่ายตลาด สีเขียวขนาดใหญ่พอ เว็บแอปฯ รุ่นต่อไปเราอยากจะพัฒนาให้สามารถสร้างกิจกรรมระหว่างเครือข่ายตลาดสีเขียวกับผู้บริโภค ยกตัวอย่างการแจ้งการออกผลผลิตสินค้าประเภทต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ ตามวันเวลาหรือตามฤดูกาล การสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับผู้ผลิต การรายงานและตรวจสอบแหล่งอาหารปลอดสารพิษ เราอยากพัฒนาฟังก์ชันตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องพัฒนาตำแหน่งพิกัดบนแผนที่ การคำนวณระยะทางระหว่างจุดต่างๆ พัฒนาฟังก์ชัน หน้าตา ของเว็บแอปฯ โดยคำนึงถึงความง่ายในการใช้งาน เพื่อให้เกิดความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากที่สุด”

กินอะไรดี ?

นี่อาจเป็นคำถามโลกแตกที่คิดกันไม่ตกมาเนิ่นนาน ผู้คนถามกันทุกวันว่าจะเลือกกินอะไรในแต่ละมื้อ

จะดีแค่ไหนถ้าอาหารที่ตักเข้าปากดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว กลืนได้อย่างสบายใจหายห่วง สุขใจและอิ่มเอมไปกับความสดใหม่จากธรรมชาติ
เว็บแอปพลิเคชัน “GREEN DEE” กินดี เพราะเราใส่ใจ อาสาเป็นเว็บแอปฯ น้องใหม่ที่ชวนให้คนไทยหันมาใส่ใจ “กินดี”

วันนี้ “GREEN DEE” เพิ่มช่องทางเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้สมาร์ตโฟนในระบบแอนดรอยด์ โดยสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบแอปพลิเคชันไว้บนหน้าจอสมาร์ตโฟนได้แล้วทางเพลย์สโตร์

ร่วม “กินดี” บนเพลย์สโตร์ได้แล้ววันนี้
คลิก ที่นี่ ได้เลย
หรือเปิดง่ายๆ เพียงคลิก https://greendee.app
และ https://www.facebook.com/greendeeapp/