" /> #ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 15 - “สู่การสร้างสรรค์สังคม” - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]

#ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 15 – “สู่การสร้างสรรค์สังคม”

พฤษภาคม 17, 2019 
0


ทีมเขียน

1.วรากร แก้วทอง
2.พัชนิดา มณีโชติ
3.ทวีวัฒน์ พันชารี
4.กัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์
5.ธเนศ ธโนดมเดช
6.ณัฐพงศ์ อินต๊ะริด
7.ณภัทร สงวนแก้ว
8.จินตพร จันทร์แต่งผล
9.สุวพร เลี้ยงผาสุข
10.จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
11.อมรกิตติยา สิทธิชัย
12.ประภัสสร สุโคตร
13.เลิศศักดิ์ ไชยแสง
14.ภูริช วรรธโนรมณ์
15.พาฝัน หน่อแก้ว
16.ณัชชา ทิพย์บำรุง
17.คุลิกา แก้วนาหลวง
18.สุพิชญา วุฒิเสมอเกียรติ
19.บุษกร รุ่งสว่าง
20.นิสากรม์ ทองทา
21.ชลลดา โภคะอุดมทรัพย์
22.ณฐมน รัตนสุภา
23.ลลิน ศิริเรืองกิตติ์
24.จิดาภา เนาสราญวงศ์
25.พิชญา พัชรมงคสกุล

ขอให้ผู้มีรายชื่อจากนี้ส่งข้อความยืนยันสิทธิ์ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ inbox เพจ Sarakadee Activity โดยแจ้งลำดับ ชื่อ-สกุล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ (ทางโครงการจะให้โอกาสผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)

รายชื่อสำรอง

 1. ปัทมา คืนตัก
 2. องค์กร เขียววิชัย
 3. บรรณวิชญ์ สมบุญ
 4. ปรัชญาพร โพธิ์แก้ว

ทีมภาพ

1.สราวุฒิ ใยดี
2.ณิชกานต์ ช่างสาร
3.ปิยาพัชร บัวชุม
4.ธนาธิป นิ่มโอ่
5.วัชรวิชญ์ ภู่ดอก
6.ณัฐชนน บางแค
7.ปรเมทร์ ท้าวบุปผา
8.วิศรุต วีระโสภณ
9.พัสกร แนบสนิท
10.ลภนพร สกุลเก่งศึกษา
11.อกาลิโก นาคทองคง
12.นภัสสร พงษ์พรหม
13.ไอศูรย์ คำพันธ์ภัทร
14.จิราวรรณ สุนันทะนาม
15.ขวัญชนก ฉัตรสีรุ้ง
16.ณัฐพร ทองมา
17.กวิน สิริจันทกุล
18.ปวิชญา จีนปาน
19.พงศธร บุญโต
20.ณัฐฐินี ศิริจันทร์
21.ชวลิต ตาติวงศ์
22.พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์
23.ธนพล สุจิตวรงค์
24.นาวา สุวรรณรัตน์
25.วนิษฐา ศรีปรัชญากุล

ขอให้ผู้มีรายชื่อจากนี้ส่งข้อความยืนยันสิทธิ์ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ inbox เพจ Sarakadee Activity โดยแจ้งลำดับ ชื่อ-สกุล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ (ทางโครงการจะให้โอกาสผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)

รายชื่อสำรอง

 1. พิรกร นุดล
 2. ศรัญญา ดำรงโภคภัณฑ์
 3. รวิภาส สุรัติศักดิ์
 4. ธนาธร พิทักษ์รณชัย
 5. ณิชกานต์ ชิดเชี่ยว
 6. ทองฉัตร ร่มฉัตรทอง
 7. ปัญญากร จันทร์ไตรรัตน์
 8. กฤษณะ วงค์คม
 9. สหรัตน์ บุญคำภาว์
 10. ปี่นารา แสงกระจ่าง


ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.